ISO 9001-Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması-Bölüm 5.4.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması-Bölüm 5.4.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi madde 4 veya 4. Başlık altında Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması konusunda bilgi verir. Kuruluşlar standardın şartlarına uygun bir sistem oluşturmalı ve dokümante etmelidir. Sistemin oluşturulması; gerekli tüm proseslerin oluşturulmasını, birbirleriyle etkileşimlerinin tanımlanmasını, yönetsel faaliyetlerin kurgulanmasını, ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesini, ürün/hizmet gerçekleştirme, ölçme, analiz ve sürekli iyileştirme proseslerinin kurulmasını içerir. ISO 9001 Dış kaynaklı süreçlerin dahi kuruluş tarafından garanti altına alınmasını şart koşar.

 

  • Belirlenen kalite hedeflerinigerçekleştirmeye yönelik  koşulları karşılamak üzere etkin bir planlama yapılmalıdır.
  • Planlama tüm prosesleri ve kaynakları içermelidir.