ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri Performans İyileştirme

ISO 9004 Türkçe, Kalite Yönetim Sistemleri Performans İyileştirmeleri için Kılavuz, temel prensipler, maddeler, koşullar,

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standartlar ve veya dokümanlar

3. Terimler ve tarifler

4. Kalite yönetim sistemi

4.1 Yönetim Sistemleri ve Prosesler

4.2 Dokümantasyon

4.3 Kalite Yönetim Sistemi prensiplerinin kullanımı

5. Yönetim sorumluluğu

5.1 Genel Kılavuz

5.2 İlgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri

5.3 Kalite politikası

5.4 Planlama

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

5.6 Yönetimin gözden geçirmesi

6. Kaynak yönetimi

6.1 Genel Kılavuz

6.2 Çalışanlar

6.3 Alt yapı

6.4 Çalışma ortamı

6.5 Bilgi

6.6 Tedarikçiler ve ortaklar

6.7 Doğal kaynaklar

6.8 Mali kaynaklar

7. Ürün gerçekleştirme

7.1 Genel Kılavuz

7.2 İlgili taraflar ve ilgili prosesler

7.3 Tasarım ve geliştirme

7.4 Satın alma

7.5 Üretim ve hizmet çalıştırmaları

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

8.1 Genel Kılavuz

8.2 İzleme ve ölçme

8.3 Uygunsuzluğun kontrolü

8.4 Verilerin analizi

8.5 İyileştirme