Operasyonel Mükemmellik Sistemi OPEX

Operasyonel Mükemmellik OPEX

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) (Operational Exellence)

Çıtayı yükseltin, Operasyonel inisiyatifinizi bir sonraki adıma taşıyın

 

  • 6 Sigma gibi Operasyonel mükemmellik modelleri uzun yıllar uygulandığında ağır işleyen sisteme dönüşebilir veya kurum genelinde yavaşlamaya sebep olabilir.
  • Bu gibi mükemmellik sistemlerinin belirli dönemlerde gözden geçirilerek ve tazelenerek değişen iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine cevap verebilecek şekilde tasarlanmaları gerekmektedir.
  • Bir Operasyonel mükemmellik modelini yeni bir seviyeye ulaştırabilmek için dört yaklaşım bulunmaktadır.

Büyük organizasyonların çoğu Operasyonel 6 Sigma gibi mükemmellik modellerine yatırım yaparak uygulamalar yürütmektedirler. Bazı organizasyonlar potansiyel tasarruf fırsatları ile ilgilenirken diğerleri kurum kültürünün değiştirilmesi, problem çözümü için ortak dilin oluşturulması gibi sistemlere yoğunlaşmaktadırlar. Organizasyonlar potansiyeli yüksek çalışanlarını koçluk ve eğitim desteği ile organizasyonlarına daha faydalı noktaya taşımaya çalışmaktadırlar. Bu noktada proseslerin geliştirilmesi için kullanışlı araç ve metotlar kullanmaktadırlar. İlk yıllarda tüm sistemler önemli gelişmeler sağladı ancak bazı noktalarda tıkandılar. Kurumlar alçakta duran elmaları topladılar ve projeler belirli bir doygunluğa ulaştı. Bu durum yöneticilerin projelere olan ilgilerinin azalmasına sebep oldu. Bu noktada değişim zamanının geldiği düşünüldü. Kuruluşlar yeni çabalara gerek olup olmadığını kendilerine sormaya başladılar. İlk soru kaynakların akıllıca kullanılıp kullanılmadığının cevabı olmuştur. Operasyonel mükemmellik modelleri gerçekten fayda sağlıyor mu? Yoksa bu çabaları sonlandırmalı mıyız? Programın değişip değişmemesi gerektiğini nasıl tanımlamalıyız?

Bir Şeyleri Değiştirmemiz Gerekiyor mu?

Yapılması gereken ilk iş programın yaratacağı katma değerin teklif aşamasında organizasyonel ölçekte gözden geçirilmesi aşağıdaki soruların cevaplandırılmasıdır;

  1. Program şu ana kadar hangi sonuçları sağladı?
  2. Projeye aktarılan yatırım belirgin bir geri dönüş sağlıyor mu?
  3. Başarıyı nasıl ölçüyorsunuz?
  4. Mevcut itirazları çözmek üzere işlem yapılıyor mu?
  5. Mevcut hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetler yapılıyor mu?
  6. Organizasyon için değer yaratıyor musunuz?

Yukarıdaki soruların olumlu cevaplanabilmesi için OPEX uzmanları danışman koçlar yetiştirmektedir. Koçlar sürekli iyileştirme için genel teknik araç ve metotları kursiyerlere aktarmaktadırlar. Sürekli iyileştirme için kullanılan metotlarda temel amaç maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasıdır. Eğitimler sonunda yüksek yetkinlikte bireyler yetiştirilir. Bu kişiler üretim ve hizmet sektörlerinin problem çözüm süreçlerinde görev alırlar.