Kalite Kontrol Nedir?

Kalite Kontrol Nedir? Kalite Yönetim Sistemlerinin hedeflerini karşılamak amacıyla teknik, istatistik, ölçüm, deney gibi uygulamalar ile yürütülen faaliyetlerdir. Kalite kontrol yöntemlerinin temelinde iso 9000 kalite yönetim sistemi dayanmaktadır. Standardın 7. Maddesi üretim ve hizmetin gerçekleştirilmesi başlığı altında kalite kontrol yöntemleri tanımlanmaktadır. Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü, üretim ve hizmet sunumunun serbest bırakılması, izleme, ölçme bölümlerinde kalite kontrol konuları yer almaktadır.

 • Kalite kontrol imalat veya hizmet sektöründe uygulanabilmektedir.
 • Kalite kontrol kuruluşun tüm fonksiyonlarında uygulanabilir.
 • Kalite kontrol sonucunda süreç aksaklıkları tespit edilebilir.
 • Kalite kontrol verimliliğin artmasına olumlu etki eder.
 • Kalite kontrol çalışanların farkındalığını arttırır.
 • Kalite kontrol bir iç denetim mekanizmasıdır.
 • Kalite kontrol yönetim sistemleri için tasarlanmış bir denetim mekanizmasıdır.

Kalite Kontrol Nedir? Nerelerde uygulanır?

 • Tedarikçi aracılığıyla temin edilen ürünlerin ana depoya ulaştığı noktalarda, girdi kontrol
 • Seri üretim yapılan kuruluşlarda üretim öncesi, muayene ilk olarak gözle yapılır ardından ürün veya hammaddeler inceleme labaratuvarlarına alınır.
 • Üretim alanlarının tümünde kalite kontrol uygulanabilir.
 • Kalite kontrol üretim sahasındaki hijyen koşullanı kapsayabilir.
 • Üretimi biten ürünler paketleme aşamasında son kontrolden geçirilir.

Kalite kontrol kuruluşların devamlılığının olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Kalite kontrol sonucunda hatalı ürünlerin müşteriye ulaşması engellenir. Kalite Güvence Sistemleri Kalite kontrol faaliyetlerinin geliştirilmiş bütünüdür.

Kalite kontrol müşterilerin ürün üzerindeki algılarını iyileştirmek, ürün kalitesini arttırmak, ürünün hatalı çıkması sonucu oluşan kalitesizlik maliyetlerini azaltmak için uygulanır. Kalite kontrol ürünlerin hatalı olarak piyasaya çıkışını engeller.

Kalite kontrol devlet kuruluşları tarafındanda uygulanmaktadır. Tarım bakanlığı, sanayi bakanlığı, belediyeler gibi kuruluşlar halka hizmet veren ve ürün hizmet sağlayan firmalar üzerinde kalite kontrol uygularlar. Bu yolla halkın veya tüketicilerin kaliteli, doğru ürün veya hizmetlere en ekonomik fiyatlarla ulaşmasına imkan sağlanır.

Kalite Kontrol departmanları bazı kuruluşlarda Kalite Güvenceye bağlı bazılarında ise üretim departmanlarına bağlı çalışırlar. Üretim sektöründe genellikle üretim birimlerine bağlı kalite kontrol departmanları ile karşılaşılmaktadır.

Kalite Kontrol Nedir?

Kalite Kontrol ürüne yönelik kalite hedeflerinin gerçekleşme oranını belirleyen mekanizmadır.

Iso Belgesi nedir?

Iso belgesi nedir?

Merkezi Cenevrede bulunan Iso 1947 yılında kurulmuştur. Standart çalışmalarını yürütmek üzere Teknik komite kurulmuştur. İlk çalışma olan Iso 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlanmıştır. Standardizasyondan kasıt yapılan faaliyetleri belirli kurallar çerçevesinde yönetebilmektir. Standart faaliyetleri ekonomik, bilimsel, sosyal amaçlı, deney şeklinde olabilir.Standart çalışmaları farklı kesimler için fayda sağlamalıdır, bu kesimler, toplum, müşteri, çalışanlar şeklinde tanımlanabilir. Temel olarak amaç belirsizliklerin tanımlanması ve oluşabilecek hataların en aza indirgenmesi olarak açıklanabilir.

İso belgesi Uluslararası Stantartlar Organizasyonu olan İso tarafından hazırlanan ve her kuruluşa uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının genel adıdır.  Belge almak isteyen kuruluş akredite bir firma tarafından  önce yeterlilik denetimine tabi tutulur, yeterlilik denetiminin ardından uygunluk denetimi yapılarak belge talebinde bulunan kuruluş kalite yönetim sistemi belgesi ile belgelendirilir.  Uluslararası Stantartlar Organizasyonu içinde farklı teknik komiteler bulunur, bu komiteler uzmanlık alanlarına göre standartları oluştururlar. Teknik komitelerin çalışmaları Teknik Komiteler Yürütme kurulu tarafından takip edilir. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri bu komitelerde görev alırlar. TSE Türk Standartları Enstitüsü bu komitelerde görev alır. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri çalışmaları oranında Iso tarafından tam üye statüsü kazanarak sertifika verme hakkı kazanırlar.

İso belgesi olan ve sistemi etkin olarak çalıştıran kuruluşlar üretici, tüketici ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Temel olarak Iso belgesi nedir?

 • Ulusal olarak oluşturulmuş standartlar arasında uyum sağlamak
 • Üye kuruluşların onayı ile ortak standartların üretilmesi
 • Komiteler aracılığı ile üretilen bilginin paylaşılması
 • Farklı uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması
 • Farklı veya yeni standartların oluşturulmasına temel oluşturmak
 • Global ürün, hizmet alışverişine katkı sunmak ürün ve hizmetlerin ticaretini kolaylaştırmak

Iso belgesi nedir?, İso belgeleri nelerdir?

Global olarak sektörlerin çoğunluğunda uygulanmakta olan İso Yönetim Sistemi belgeleri aşağıdaki gibidir;

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

İso 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi

İso 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi

İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bu başlık altında İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, temel maddeleri, İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında genel bilgiler, prensipler, başlıklar hakkında bilgiler verilecek ve İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir? sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır.