iso 9001 belgesi nasıl alınır

iso 9001 belgesi nasıl alınır


iso 9001 belgesi almak için izlenmesi gereken yollara çok çeşitli kaynaklardan ulaşılabilir. Türkiye’de belge almak formal olarak çok zor olmayan bir süreç haline getirilmiştir. Bunda belgelendirme firmalarının pratikliği, birçok koşulun jenerik olarak hazır olması gibi nedenler gösterilebilir. Belgelendirme firmaları sayıca fazla olmakla beraber belge talebinde bulunan firmalar için eleme yoluyla seçme şansı bulunmaktadır. Akreditasyon kuruluşların belgelendirme yapabilmek üzere verdikleri firmaları denetlemek yoluyla belgelendirme kriterlerini ve belge verilen firmalara ait denetim raporlarını inceleyerek uygunluğu sorgularlar.
Yukarıdaki genel bilgileri vermemizin nedeni sektörde yaşanan usulsüzlükler, sahte belge düzenlenmesi gibi konuların varlığıdır. iso 9001 belgesi nasıl alınır sorusuna cevap niteliğindeki kanıtların oluşmamasına rağmen firmaların belgelendirilmesi usulsüzlük olarak adlandırılabilir.
iso 9001 belgesi nasıl alınır sorusunun gerçek cevapları aşağıda istifadenize sunulmuştur.

 

• İso belgesinin alınması ihtiyacı yönetimin stratejik kararı olmalıdır. Öncelikle kuruluş belgeyi almaya karar vermeli ve standardın gerekliliklerini yerine getireceğini taahüt etmelidir. Standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi yönetimin sorumluluğudur.

• Belgenin mevcudiyeti sürekliliğinin garantisi olamaz. Belge 2 yılda bir belgelendirme kuruluşları tarafından yenilenmek zorundadır.

• Yönetim standardın gerektirdiği tüm prosesleri ve gerekli dokümantasyonu oluşturmalıdır.

• Sorumlu yönetici atanarak sistemn etkinliği iç tetkik yoluyla denetlenmelidir.

• Uygun olmayan ürünler birim sorumlularına iletilmelidir.

• Yönetimin gözden geçirmesi toplantıları düzenlenerek standardın istediği girdiler tartışılarak sistemin sürekli iyileştirilmesine dair kararlar alınmalıdır.

• İso 9001 standardı zorunlu 6 adet prosedürün eksiksiz olarak uygulanmasını kuruluşlardan ister.

 

iso 9001 belgesi nasıl alınır? Zorunlu prosedürler nelerdir.

1. Dokümanların kontrolü prosedürü

2. Kayıtların kontrolü prosedürü

3. İç denetim, iç tetkik prosedürü

4. Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürü

5. Önleyici faaliyet prosedürü

6. Düzeltici faaliyet prosedürü

 

Belgenin alınabilmesi ve standardın gerçekte firmaya hizmet etmesinin koşulu yukarıdaki gerekliliklerin sağlanmasından geçmektedir. Aksi takdirde kuruluşların belgeye hizmet ettikleri düşünülmektedir.

iso 9001 belgesi nasıl alınır

Yukarıdaki tüm gereklilikleri sağlayan firma için yetki belgesi talep süreci başlatılabilir. Öncelikle belgelendirme kuruluşları ile görüşülerek yetkili firmanın seçimi yapılır. Firma tarafından denetim gerçekleştirilir, belgenin tahsisi kararının alınmasıyla iso 9001 belgesi düzenlenerek firmaya iletilir.