ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

 • Kalite Politikası organizasyonun amacına uygun olmalıdır.
 • Koşulları karşılama ve sürekli iyileşme taahhüdünü içermelidir.
 • Kuruluşun her kademesinde anlaşılmış ve uygulanmakta olmalıdır. Kalite Politikası kurum içerisindeki tüm fonksiyonlara iletilerek anlaşılması sağlanmalıdır.
 • Uygunluğun sürekliliği açısından periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
 • Kalite Politikası mutlaka üst yönetim tarafından belirlenerek onaylanmalıdır.
 • Politika Kalite Yönetim sisteminin sartlarına uyulma ve şartların iyileştirilmesi konusunda taahütleri içermelidir.
 • Politika hedeflerin oluşturulmasına ve gözden geçirilmesine yönelik çerçeve vazifesi görmelidir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi YönetiminTaahhüdü Bölüm 5.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-YönetiminTaahhüdü- Bölüm 5.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

 

 • Müşterilerden gelen şartları ve yasal şartları karşılamanın önemi tüm organizasyon çapında duyurulmalı, çalışanlar tarafından uygulanması sağlanmalıdır.
 • Kalite politikası oluşturulmalı.
 • Kalite hedeflerini belirlenmeli.
 • Gözden geçirme toplantıları düzenlenmeli.
 • İhtiyaç duyulan kaynaklar tahsis edilmelidir.