ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması Bölüm 4

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi madde 4 veya 4. Başlık altında Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması konusunda bilgi verir. Kuruluşlar standardın şartlarına uygun bir sistem oluşturmalı ve dokümante etmelidir. Sistemin oluşturulması; gerekli tüm proseslerin oluşturulmasını, birbirleriyle etkileşimlerinin tanımlanmasını, yönetsel faaliyetlerin kurgulanmasını, ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesini, ürün/hizmet gerçekleştirme, ölçme, analiz ve sürekli iyileştirme proseslerinin kurulmasını içerir. ISO 9001 Dış kaynaklı süreçlerin dahi kuruluş tarafından garanti altına alınmasını şart koşar.

 

  • Belirlenen kalite hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik  koşulları karşılamak üzere etkin bir planlama yapılmalıdır.
  • Planlama tüm prosesleri ve kaynakları içermelidir.