Kritik Performans Göstergeleri

Kritik Performans Göstergeleri
Kritik Performans Göstergeleri

Kritik Performans Göstergeleri

Kritik performans göstergelerinin seçilmesi ve geliştirilmesi.

Uzun ve kısa vadeli kritik performans göstergeleri nasıl seçilmeli ve geliştirilmeli.

Makaleme öncelikle süreç geliştirme takımlarının hedeflerini anlayarak başlamak istiyorum. Süreç geliştirme hedefleri kapsamlı organizasyon hedeflerinden beslenmektedir. Hedefler örnek olarak belirli ürün gruplarında pazar payının, coğrafi lokasyonların arttırılması veya Operasyonel maliyetlerinin belirli oranda tasarruf edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Süreç geliştirme hedeflerinin hangi stratejik hedeflerden geldiğini belirledikten sonra ilgili süreç için kritik performans göstergelerini belirleyebiliriz. Eğer ilgili sürece dair performans göstergesi belirlemekte zorlanıyor olabilirsiniz, ancak bu noktada biraz çaba sarfetmeniz faydanıza olacaktır. Diğer bir kafa karışıklığı da kritik performans göstergeleri ve ölçüm dataları arasında yaşanmaktadır. Gösterge ve ölçüm dataları farklı verilerdir. Gösterge için kullanılan ölçüm datası performans ile ilgilidir ve direk ölçüm değildir. Göstergelerin seçimi için kılavuz veya yöntemler bulabilirsiniz. Ayrıca ölçümlerin zamanlaması müdahele süreçlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ölçüm periyotları aksaklık halinde sürece eşzamanlı müdahele imkanı sağlamalıdır. Bu anlamda en ideal ölçüm yöntemi gerçek zamanlı ölçüm teknikleridir. Gerçek zamanlı ölçümler çeşitli yazılım programları ile desteklenerek sağlıklı verilerin elde edilmesi sağlanmaktadır. Business score card veya balance score card sonuçları genellikle uzun, kısa ve orta vadeli sonuçları göstermektedir ve bu sayede süreç sahipleri operasyonlara anlık müdahele edebilmektedirler.

Kritik Performans Göstergeleri

Yazar Richard J. Schonberg’e göre 3 tip gösterge vardır;

  1. Kısa süreli göstergeler.
  2. Aylık veya çeyrek yıllık göstergeler.
  3. Üst yönetim için hazırlanan yıllık göstergeler.

Üçüncü seviyeye gelen gösterge mutlaka süre olarak genişlemelidir. Örnek vermek gerekirse, uygunsuzlukların oranı süreç geliştirme ekibi için birinci seviye bir gösterge olabilir, kalitesizlik maliyetleri ise orta kademe yöneticiler için ikinci seviye bir gösterge olabilir. Operasyonel maliyetler de üst yönetim için üçüncü seviye ölçüm olabilir. İkinci ve üçüncü seviye göstergeler mutlaka birinci seviye göstergelerden beslenmelidir. Aksi durumda bu veriler üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılamaz.

Göstergeler mutlaka ilgili süreç sahipleri ile paylaşılmalıdır. Üst yöneticinin gördüğü üçüncü seviye veri orta kademe tarafından bilinmiyorsa o verinin iyileştirilmesi mümkün olmayabilir.

Bu nedenle Duke Okes Performans ölçümlerinin geliştirilmesi için aşağıdaki yaklaşımı önermektedir.

  1. Organizasyon ölçümlerinin gözden geçirilmesi.
  2. Ölçüm başlangıç noktalarının belirlenmesi.
  3. Sonuçların değerlendirilmesi. (Risk bazlı değerlendirme sıralaması uygulanması tavsiye edilir)
  4. Performans ölçümlerinin geliştirilmesi.
  5. Performans standartlarının geliştirilmesi.
  6. Performansın nasıl izleneceğinin kararlaştırılması.

Sistem uygulanırken gelişim amacına aykırı göstergelerin seçilmesi zaman ve efor kaybına neden olacağından tercih edilmemesi önerilir.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.kaliten.com