ISO 9001:2008, Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartları, Zorunlu Koşullar, Prosedürler

ISO 9001:2008, Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartları (Zorunlu Koşullar):

 

 • Prosesler ve prosedürlerin nasıl uygulanacağı açık olarak tanımlanmalı, sıraları ve birbirleriyle olan etkileşimleri belirlenerek dokümante edilmelidir.
 • Tüm prosesler etkin olarak uygulanmalı ve etkin yönetilmelidir.
 • Prosesler düzenli olarak izlenerek ölçülmeli ve analiz edilmelidir.

 

ISO 9001:2008, Dokümantasyon Şartları:

 

 • Kalite politikası ve kalite hedefleri oluşturulmalıdır.
 • Her kurum Kalite El Kitabını oluşturulmalıdır.
 • Iso Standardı tarafından öngörülen dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması zorunludur.
 • Organizasyonun tüm proseslerinin etkin olarak planlanması, işletilmesi ve denetlenmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların tanımlanması gerekmektedir.
 • Standart tarafından istenen ve öngörülen zorunlu kayıtların oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

ISO 9001:2008, Kalite El Kitabı:

 

 • Kalite El Kitabı Kalite Sisteminin kapsamını tanımlar, kuruluşun kalite yönetim sisteminin taahhütlerini içerir. Kalite El Kitabı kuruluşun Yönetim Sisteminin anayasasıdır diyebiliriz.
 • Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin Standarda yönelik dokümantasyonunu belirler.
 • Kalite El Kitabı Prosedürlere atıf yapar.

 

ISO 9001:2008, Yönetim Sisteminde Olması Gereken Zorunlu Prosedürler:

 

 • Dokümanların Kontrolünü taahhüt eden prosedür.
 • Kalite Kayıtlarının Kontrolünü garanti altına alan prosedür.
 • İç Denetim faaliyetlerini tariff eden prosedür.
 • Uygunsuzluğun Kontrolü veya uygun olmayan ürünleri veya hizmetleri tariff eden prosedür.
 • Düzeltici Faaliyet Prosedürü.
 • Önleyici Faaliyet Prosedürü.

 Düzeltici Faaliyetler ve Önleyici Faaliyetler ile ilgili bazı önemli terimler;

“remedial action” veya “correction” veya düzeltme: ortaya çıkan bulgunun sonuçlarını hemen ortadan kaldırmak için yapılan işlemdir.

“corrective action” veya düzeltici işlem: ortaya çıkmış bulunan bulgunun kök sebebini ortadan kaldırmak için yapılan işlemdir.

“preventive action” veya “önleyici işlem: ortaya çıkabilecek bir bulguya sebep olabilecek potansiyel bir durumu, gerçekleşmeden önce ortadan kaldırmak için yapılan işlemdir.

“predictive action”: analizlere dayanarak, ileri gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel bir durumu engellemek için yapılan işlemdir.

“innovative action”: bulgulara sebep olan ve kök sebepleri içinde barındıran süreci tamamen ortadan kaldırıp yeniden bir süreç dizayn etmektir.