Kalite Yönetim Sistemlerinde Ölçüm ve Çıktıların Takibi

Kalite Yönetim Sistemlerinde Ölçüm ve Çıktıların Takibi

Kalite Yönetim Sistemlerinde Ölçüm ve Çıktıların Takibi

Performansların iyileştirilmesi Standart Kalite Yönetim Sistemlerinin benimsenmesi aşamasında ilk aşamadır ancak kalite tecrübelerini değerlendirmek ve çıktıları doğrulamak için ölçüm sisteminin geliştirilmesi organizasyonların kalitenin uygulanması noktasında en çok sıkıntı yaşadıkları süreçtir. Yapılan araştırmalara göre üretim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara göre ölçüm metodolojilerini daha etkin kullanmaktadırlar.

Yapılan diğer bir araştırmaya göre kalite performans raporlarının daha çok alt kademede çalışanlara iletildiği ve yükseğe çıktıkça raporlamanın azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. %33 oranda üretim veya hizmet aşamalarında çalışanlara günlük kalite raporlarının iletildiği, yöneticilere ise %2 oranda aydı raporların iletildiği ortaya çıkmıştır. Kalite Performansları %46 oranında tüm organizasyon birimlerine ulaştırılırken şirketlerin % 39 unda sadece belirli departmanlarla paylaşılmaktadır. Ölçüm tekniklerinin basamaklandırılarak arttırılması istenilen çıktılara ulaşmak amacıyla kullanılan anahtardır. Standartlaşma için çok fazla fikir ortaya konulamaz önemli olan ölçüm metriklerinin standartlaştırılmasıdır. Dataların kullanımı kalite yönetim sistemlerinde çok önemlidir.

Şirketlerin data kullanımı konusunda uyguladıkları stratejiler genel olarak birbirlerine benzer;

  • Staratejik hedefler belirlenir
  • Trendler analiz edilir
  • Karar vermek için öngörü analizleri yapılır
  • Ücret dengelemesi amacıyla çalışanlar ödüllendirilir.

Farklı uygulamalardan biri kalite yönetimi ve kurumsal yönetim biçimi uygulamalarıdır.

Çalışanların Hazırlanması

Kalite Eğitimleri dendiğinde şirketlerin bu noktada çok farklı uygulamalar sergiledikleri belirgindir. Önemli sorulardan biri kimin hangi teknikler konusunda eğitilmesi gerektiğinin nasıl tespit edileceğidir. Yapılan araştırmalar şirketlerin yapılanlamaları ve büyüklüklerine göre verilen kalite eğitimlerinin değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Iso standartlarını uygulayan kuruluşlar çalışanlarına iso eğitimleri vermekteler aynı zamanda büyük organizasyonlar küçük işletmelere oranla kalite eğitimlerini daha fazla vermektedirler. Diğer bir araştırma kurumsal yönetilen şirketlerde merkezileşmiş kalite birimlerinden uzaklaşıldıkça diğer çalışanlara verilen eğitimlerin arttığı görülmüştür. Temel olarak verilecek eğitimlerin çıkış noktası kuruluşun geliştirilmesi gereken noktalarının tespit edilmiş olması ve bu hususlar üzerinde yoğunlaşılması gerekliliğidir. Geliştirilmesi gereken noktalar ise müşteri memnuniyetinin arttırılması gereken süreçleri işaret etmelidir. Eğitimlerin temel değişkeni finans konusudur. Şirketlerin 1/3’ü genel olarak eğitim departmanları ile eğitimleri gerçekleştirmektedirler. Büyük işletmeler ise eğitim alanına daha büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Bir kalite çalışanının ortalama eğitim maliyeti 1333 dolar olarak ölçülmüştür. Eğitimde teknoloji kullanımı bu gideri dengeleyebilir.