Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri globalleşen Dünya ve artan rekabet göze alındığında şirketler için olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Dünya genelinde en çok kullanılan Yönetim Sistemleri aşağıdadır.

Kalite Yönetim Sistemleri uygulamaları kuruluşların yapı ve özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedende standartların etkin ve verimli uygulanarak müşteri memnuniyeti ve karlılığın arttırılması çok önemlidir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşlarda aşağıdaki sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmazdır;

 • Verimsizlik
 • Yüksek maliyetler
 • Çalışan memnuniyetsizliği
 • Müşteri memnuniyetsizliği
 • Aksaklıklarda artış

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşları daha iyi tanıyabilmek için bu kuruluşlarda ortaya çıkan belirtileri detaylı incelemek gerekir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin Etkin Uygulanmadığı Kuruluşların Ortak Özellikleri;

 1. Ani olarak ortaya çıkan kalite bildirimleri, sürprizler, aksaklıklar.
 2. Etkin olmayan önleyici faaliyetler.
 3. Etkin olmayan düzeltici faaliyetler ve tekrarlanan uygunsuzluklar.
 4. Kalite fonksiyonunun stratejik planlamada etkisinin olmaması ve üst seviye yönetimde kalite fonksiyonunun etkisinin görülmemesi.
 5. Değişimin uzun sürmesi ve değişime direnç gösterilmesi.
 6. Gözden geçirme toplantılarının sık yapılmaması, toplantıların etkin olmaması ve toplantıların çalışanlar tarafından anlamsız görülmesi.
 7. Aşırı yüklü dokümantasyon fonksiyonu.
 8. Kayıtlar üzerinde çok durulması, her bilgi ve verinin kayıt altına alınması.
 9. Müşteriler ile büyüme yaklaşımının anlaşılmamış olması.
 10. Süreçler, pazar payı ve teknolojide ağır büyüme.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri

1

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri globalleşen dünya ve artan rekabet göze alındığında şirketler için olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Dünya genelinde en çok kullanılan Kalite Yönetim Sistemleri aşağıdadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemleri uygulamaları kuruluşların yapı ve özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedende standartların etkin ve verimli uygulanarak müşteri memnuniyeti ve karlılığın arttırılması çok önemlidir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşlarda aşağıdaki sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmazdır;

 • Verimsizlik
 • Yüksek maliyetler
 • Çalışan memnuniyetsizliği
 • Müşteri memnuniyetsizliği
 • Aksaklıklarda artış

vs.

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşları daha iyi tanıyabilmek için bu kuruluşlarda ortaya çıkan belirtileri detaylı incelemek gerekir. Bu nedenle bizler Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşların ortak özelliklerini inceleyerek sizler için yazıya döktük.

 

Kalite Yönetim Sistemlerinin Etkin Uygulanmadığı Kuruluşların Ortak Özellikleri;

 1. Ani olarak ortaya çıkan kalite bildirimleri, sürprizler, aksaklıklar.
 2. Etkin olmayan önleyici faaliyetler
 3. Etkin olmayan düzeltici faaliyetler ve tekrarlanan uygunsuzluklar.
 4. Kalite fonksiyonunun stratejik planlamada etkisinin olmaması ve üst seviye yönetimde kalite fonksiyonunun etkisinin görülmemesi.
 5. Değişimin uzun sürmesi ve değişime direnç gösterilmesi.
 6. Gözden geçirme toplantılarının sık yapılmaması, toplantıların etkin olmaması ve toplantıların çalışanlar tarafından anlamsız görülmesi.
 7. Aşırı yüklü dokümantasyon fonksiyonu.
 8. Kayıtlar üzerinde çok durulması, her bilgi ve verinin kayıt altına alınması.
 9. Müşteriler ile büyüme yaklaşımının anlaşılmamış olması.
 10. Süreçler, Pazar payı ve teknolojide ağır büyüme.

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Yönetim Sistemleri

Motivasyon ve Kalite Yönetim Sisteminlerinden İstifade Etme

Kalite Yönetim Sistemlerinin devreye alınması ile kayıp ve israf maliyetlerinde düşüşler başlar. İş süreçleri optimize edilir ve iş tekrarları azalır. İş süreçlerinde hata oranlarının düşmesi ile birlikte hata maliyetlerinde azalma görülür.

Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi ile maliyet verimliliğinin kapsamı birbiri ile bağlantılı değerlerdir. Kalite bilincinin kuruluşa sirayet ettirilmesi ve hedeflenen iyileştirme potansiyelinin başarısı verimliliği etkileyen önemli unsurlardır.

ISO 9001:2008 ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Faydaları;

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardını uygulamaya koyan kuruluşlar aşağıdaki fayları elde ederler;

 • Müşteri şikayetlerinin azalması
 • Müşteri odaklı yaklaşımın gelişmesi, çalışanlar ve yönetim tarafından benimsenmesi
 • Ürün ve hizmetlerin kalite standartlarının yükselmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artması
 • İç ve dış performans ve süreç kayıplarının azalması. Performans kayıpları tekrarlanan süreçleri, katma değeri olmayan faaliyetleri içerir.
 • Organizasyonel gelişimin ve iç iletişimin teşvik edilmesi
 • Çalışan memnuniyetinin yükselmesi
 • Çalışanların sorumlukluk ve farkındalık düzeyinin yükselmesi
 • İç süreçlerin ideal tasarıma ulaşması
 • Kaynak kullanımında tasarruf sağlanması

Kalite Yönetim Sistemlerinin yanında Çevre ve İş Güvenliği yönetim Sistemleri önem kazanmıştır. Bu kapsamda „Entegre Yönetim Sistemleri“ Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini tek bir çatı altında entegre olarak yönetme imkanı sağlamaktadır. Bu yaklaşım OHSAS 18001, SCC/SCP gibi diğer yönetim sistemlerinin entegrasyonuna imkan vermektedir.

 • Organizasyonun mevcut durumunun kayıt altına alınması, gap analizi, mevcut durum analizi vs.
 • Projede yer alan çalışanların entegrasyonu
 • ISO 9001:2008gerekliliklerininKalite Yönetim Sistemlerine adapte edilmesi uyumlaştırılması için danışmanlık
 • Kalite El Kitabı ve Kalite Dokümanlarının oluşturulması
 • İç denetimlerin yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 • Çalışanlara yönelik eğitimlerin yönetilmesi, planlanması ve değerlendirilmesi için danışmanlık
 • Kalite Yönetim sistemi için sertifikasyon hazırlığı ve talebin yapılması
 • Sertifikasyon sürecinde destek faaliyetleri