İso 9001 Belgesi ve Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması

 

İso 9001 Belgesi
İso 9001 Belgesi

İso 9001 Belgesi ve Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması

21. yüzyılda gelişen rekabet ortamı, malların dolaşımı, üretim proseslerinin dağılımı gibi nedenlerden dolayı şirketlerin verimliliği rekabet açısından oldukça önemli bir aşamaya gelmiştir. Verimlilik kar marjlarını etkilemekle beraber kar zarar dengeleri şirketleri zor sınavlardan geçirmektedir. Yeryüzünde küçük işletmelerin giderek yok olduğu bilinen bir gerçektir. Ayakta kalabilmenin koşulları sert olmakla beraber fırsat eşitsizliği gibi nedenler firmaları farklı arayışlara itmektedir.

Kuruluşların kalite yönetim sistemlerine olan ihtiyacına etki eden konular;

  1. Müşteri beklentilerinin artması
  2. Rekabet koşulları, kar marjlarının daralması
  3. Maliyetleri kontrol edilmesi ihtiyacı
  4. İnsanların satınalma taleplerinde yaşanan hızlı değişiklikler
  5. Çalışan verimliliği, çalışanların sisteme katılması ihtiyacı
  6. Sektörlerin çok hızlı değişim göstermesi.
  7. Füzyon yoluyla birleşerek büyüyen global firmaların stratejileri

Yönetim Sistemleri sayısal olarak giderek artmakta ve Yönetim Sitemleri ile ilişklili işler gerçekleştiren kişilerin aklına ilk olarak bir standardın entegrasyonu ve aktif uygulaması gelmektedir. İso 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi dünya genelinde en çok kabul gören Kalite Yönetim Sistemidir. İso 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması kullanıcılar tarafından test edilmiş, denenmiş sistematik bir yapısal tasarım olanağı sunmaktadır. İşletme prosesleri gerekliliklere uyarlanırken hedeflenen zorunlulukların karşılanmasıdır.

Kalite terimi dünya genelinde temel rekabet faktörü olarak ortaya çıkmış bir olgu haline dönüşmüştür. Stratejik olarak tasarlanmış bir yönetim sisteminin etkileri müşteri boyutunda görülmekte ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti yüksek üretken güç kalitesi ile birleşerek ürünün veya hizmetin nihai başarısını ortaya koymaktadır. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması kuruluşların büyüklüğü ile bağlantı olmayıp, maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka bilinirliliğinin arttırılması gibi faydalar sağlamaktadır.

Efektif olarak işleyen bir kalite sistemi tüm kuruluşun piyasa ihtiyaçlarının analiz edilmesinden müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılmasına kadar birçok farklı performansı izler. Bunların dışında sistem çalışanlar açısından sonuçlar, tedarikçiler, toplumsal sonuçlar, çevresel sonuçlar gibi ilgili taraflara ait konular hakkında ışık tutar.

Belirli gereksinimler ve zorunlu koşulların sağlanmasına yönelik kararlar alınarak kalite yönetim sisteminin işlevselliği, sürekliliği sağlanır. Bu noktada yapılması gereken aksiyon ve faaliyetler kalite yönetim sistemi dokümantasyon yönetimi altında tasarlanır. Kalite Yönetim Sistemi Doküman yönetimi bölümü bu proseslerin hazırlanması için çalıştırılmalıdır. Proses tanımlamaları, talimatlar, kontrol listeleri, formlar bu amaçla kullanılan dokümanlardır.