Kalite Yönetim Sistemi Nedir

Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Kalite Yönetim Sistemi nedir

Kalite Yönetim Sistemi,ürün ve hizmetlerin operasyonların her anında tanımlanan kalite kriterlerine göre sağlanmasını sağlama yeteneğine ulaşılmasına hizmet eder. Bu yolla kuruluş rekabet edebilir, koşullarına karşı strateji geliştirebilir ve müşteri odaklı üretim/hizmet gerçekleştirilebilir.

Kalite Yönetim Sitemleri orta ve uzun vadede katma değer, kuruluş başarısı,  sağlamayı hedefler.

Kalite Yönetim Sitemlerinin etki zinciri aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

Kalite Yönetim Sistemi nedir? Kalite nedir?

Kalite kavramı „belirlenen ve beklenen müşteri ve toplumsal gerekliliklerin ekonomik ve çevresel önlemler ile karşılanması“ şeklinde tanımlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi nedir? Kalite ne ölçüde gereklidir?

Bir kuruluşun ayakta kalabilmesi için müşteri tarafından belirlenen dış kalite şartlarının karşılanması mutlaka gereklidir. Sadece müşteri şartların karşılanması tek başına yeterli değildir. Kuruluş kaliteyi piyasa koşullarına göre adil olarak gerçekleştirilmesini garanti altına almalıdır.(İç kalite). Kalite Yönetim Sistemi hataların önlenmesi yoluyla maliyetleri düşürdüğünden ve üretim proseslerinin sonunda oluşan hataların maliyetlerini giderme olanaüğı sağladığı içinkuruluşlar içinzorunlu hale gelmiştir.

Kuruluş, kalite ile ilgili proseslerini sürekli iyileştirdiği, süreçlerin etkinliğini arttırdığı takdirde hata maliyetlerini minimize edebilir.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi dünya genelinde en çok tercih edilen sertifikasyon sistemidir. İso 9001 kapsamlı bir yönetim sistemi için çekirdek ve tüm sistem için temel oluşturur.

 

Kalite Yönetim Sistemi nedir?

 

İso 9001 Kalite Yönetim sisteminin sekiz temel şartı;

 

  1. Müşteri odaklılık
  1. Liderlik, sorumluluk
  2. İlgili tarafların katılımı
  3. Proses odaklı yaklaşım
  4. Sistem odaklı yönetsel yaklaşım
  5. Sürekli iyileştirme
  6. Gerçeğe dayalı karar verme yaklaşımı
  7. Karşılılı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri