Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Güvence, Kalite Yönetim Eğitimi

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği için gerekli kaynağın tahsis edilmesi, kaynağın yetkinliği ve yeterliliği sistemin sürekli iyileştirilmesi ve gelişim ivmesinin hızı açısından oldukça önemlidir. Kalite yönetim Sisteminin kuruluşun tüm fonksiyon ve lokasyonlarına sirayet edebilmesi için Kalite Eğitimleri yoluyla farkındalığın oluşturularak bilinci yaratılması gerekmektedir. Kalitenin kurum içinde belirli bir İhtiyaç yoluyla entegre edilmes,i kalite gereksiniminin çalışanlar tarafından benimsenmesi önemlidir. Aksi durumda kalite dışarıdan monte edilmeye çalışılıyormuş imajı yaratılabilir. Bu bağlamda aşağıdaki yurtdışı kaynaklı bazı temel eğitimleri değerlendirmenize sunmak isteriz.

Yurtdışı Eğitim kuruluşları tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

“Kalite Yönetim Sistemi Kalite Profesyonel Gücü” eğitimleri

Kalite Asistanı, Kalite Uzmanlığı Eğitimi ile sürekli iyileştirme prosesine aktif katkıda bulunulabilir.

Kurumların başarısı eğitim ve yetkinliklerine göre ilgili uzmanlık birimlerinde doğru konumlandırılmış çalışanların mevcudiyeti ile doğru orantılıdır, çünkü İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi serisi standartlarının firmaya entegre edilerek uygulanması sadece bir adımdır. Üretim ve Hizmet Gerçekleştirme proseslerinin standarda entegrasyonu ise gerekli olan ikinci adımdır.

“Kalite Yönetim Sisteminin İşletilmesi” başlığı altında, üretim/ hizmet gerçekleştirme süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konularında üretim ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için gerekli malzeme ve altyapısal bilgiler işlenmektedir. Alınan eğitim ve çalıştayların ardından kalite çalışanları Kalite Yönetim Sisteminin kavramları ve ilkeleri konusunda bilgi edinerek Kalite Yönetim Sisteminin araç ve metotlarını uygulayabilir yetkinliğe erişebilirsiniz. Bununla birlikte prosesleri istatistiksel methotlar ile yönetebilirsiniz. “Kalite Yönetim Sistemi Kalite Profesyonel Gücü” eğitimleri İşçi, nitelikli işçi, ustabaşı, büro görevlisi, ekip şefi gibi çalışanlar tarafından alınabilmektedir.

“Kalite Yönetim Sistemi Kalite Profesyonel Gücü” eğitimleri haricinde aşağıdaki eğitimler dikkat çekici olup henüz ülkemizde etkin olarak uygulanmaya başlamamıştır.

Kurum çalışnaları için bazı temel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri;

 • Üretim Prosesleri için Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramları eğitimi
 • Kalitenin başarılı bir biçimde entegrasyonu eğitimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Derinlemesine Kalite Profesyonel Gücü eğitimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Kalite Profesyonel Gücü, sertifikasyon ve sınav
 • Kalite Yönetim Sistemi Metot ve Araçları
 • Ürün Proses İstatistiği Uygulama Eğitimi
 • Derinlemesine Kalite Asistanlığı Eğitimi
 • Derinlemesine Kalite Asistanlığı, sertifikasyon ve sınav
 • Pratik Uygulamalarda Süreç Oryantasyonu
 • İstatistiksel Değerlendirme ile Tedarikçi ve Müşteri Odaklılık
 • Kalite Yönetim Sistemi Kalite Güvence Temsilcisi, sertifikasyon ve sınav
 • Yoğunlaştırılmış Kalite Asistanlığı Eğitimi