Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır

Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır
Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır

Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır Resim

Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır?

 1. Yüzyılın getirdiği değişimler dikkate alındığında günümüz şartlarının ne kadar rekabetçi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Teknolojinin geldiği son aşamada emek yoğun insan gücüne olan ihtiyaç azalarak nitelikli yetkin çalışanlara olan ihtiyaç artmaktadır. Bu noktada çalışanların uzmanlıklarını arttırmalı kaçınılmazdır. Kalite profesyonellerini değerlendirdiğimizde ileriyi göremeyen ve kendini geliştirmeyen çalışanların yakın gelecekte işyerlerinden elenerek iş bulmada zorluk yaşayacakları öngörülmektedir. Bu bağlamda Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır? sorusunu yanıtlamak amacıyla aşağıdaki konu başlıklarını sizlere aktarmak istedik.

Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır?

 1. Kalite profesyonelleri işletme yönetimi biliminin temel özelliklerinin mutlaka bilmelidir.
 2. Kalite profesyonelleri çalıştıkları endüstriyi iyi tanımalıdırlar.
 3. Kalite profesyonelleri alanlarında kullanılan kalite araçlarını bilmelidirler.
 4. Kalıcı hafızanın kurum sistemine entegre edilmesi Deming’in aktardığı önemli katkılardan biridir. Kalite profesyonelleri bu yaklaşımın farkında olmalıdırlar.
 5. Bilgi teorisine epistomoloji denir bu teorinin farkında olunması önemlidir, yine de bir kalite profesyonelinin filozofiyi bilmesi gerekli değildir.
 6. Kalite profesyonelleri ölçüm sistemlerinin varyasyonlarını ve bu varyasyonlara ait bilgileri iyi özümsemelidirler.
 7. Kalite profesyonelleri ekip kurabilme ve ekipleri yönetme ve motive edebilme yetkinliğine sahip olmalıdır.

Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır?

Aşağıda Kalite Profesyonellerinin hangi özellikleri taşımaları gerektiğine ait konuları içeren tabloyu inceleyebilirsiniz.

 

Kalite Profesyonelleri hangi özellikleri taşımalıdır Resim

Detaylı bilgi ve danışmanlık için;

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Kalite Profesyonelleri

Kalite Profesyonelleri

Kalite Profesyonelleri

Gerçekten Anlıyor musunuz?

Kalite mesleğinde yada kalite uzmanlık alanında bilgi yeterli değildir.

Kalite profesyoneli olmak bazı zamanlar sinir bozucu olabilir. Çoğu insan bizlerin faaliyetlerini anlamamakta veya kısa zamanda unutmaktadırlar. Bazı zamanlar kalite profesyonelleri ne yapılması gerektiğini bilmesine rağmen faaliyetlerin neden yapıldığını bilmemektedirler. Gelecek dönemde kalite profesyonelleri için en önemli konu kalitenin ve amaçlarının derinlemesine araştırılması olacaktır. Anlama yetersizlikleri tüm meslekler için yeteneksiz personel profili sonuçları doğurmaktadır. Aslına bakarsanız eğitimlerde verilen konuların tamamiyle anlaşılması hiçbir kurum tarafından beklenemez ancak eğitimlerde anlaşılması gereken bazı hususlar vardır. Bunlar kilit konular, çekirdek yetkinliklerdir. Bu hususlar her meslek grubu için ortaktır.

Deneyimli bir eğitimci olarak yıllarca iyi ve kötü öğretmenler görmüş olmakla birlikte birçok iyi ve kötü öğrenci profili gözlemle şansım oldu.

Kalite Profesyonelleri

Zayıf öğrenci profilini özetlemek gerekirse;

 • Dikkatsiz
 • Diğer öğrencileri rahatsız edici
 • Dikkatsiz üslup
 • Sınıfta bulunmama isteği
 • En az eforla eğitimi bitirme ihtiyacı

Burada en önemli konu iyi öğrencilerin belirlenmesidir. İyi öğrenciler;

 • Eğitim malzemelerine hakim
 • Eğitim içeriğini iyi hatırlar
 • Çok çalışırlar
 • Saygılıdırlar
 • Eğitime ilgilidrler
 • Eğitim hedeflerine ulaşmaya çalışırlar

Bu öğrenciler çoğunlukla eğitimi başarı ve onur ile tamamlar ve içinde bulundukları tüm çalışmalarda başarılı olurlar.

 

En iyi öğrenciler kimdir diye sorarsanız;

Soruların cevaplarını eğitim materyellerinin içinde birebir aramayan soruyu anlamsal değerlendirerek eğitimin içeriğinden alınan mesajlar açısından değerlendiren öğrencilerdir. Bu öğrenciler çok çalışır, ilgilidirler, saygılıdırlar ve eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesine odaklanırlar. Eğitim bilimcilerinin bu konudaki tespiti şöyledir. Eğitim sonunda başarılı olan öğrenciler ikiye ayrılır. Bir grup konuyu bilir ve ileriki dönemde eğitim konusunu hatırlamak üzere hafızasına alır. Diğer grup ise konuyu bilmekten ziyade eğitimin vermek istediği mesajı aklında tutar ve konuyu gerçekten anlamıştır. Bilmek ve anlamak birbirinden farklı kavramlardır. Einstein’a göre herkes bilebilir ancak önemli olan anlamaktır.

 

Kalite Profesyonelleri

Büyük kuruluşlar kalite profesyonellerinin yetkinliği noktasında haykırış noktasına gelmektedirler. Bazı kuruluşlar yetkin olmayan kontrolör, danışman ve denetçilerin elenmesi için çaba harcamaktadırlar. Son on yılda hazırlanan standartlar danışman ve kalite profesyonellerine rehberlik edebilecek formatta hazırlanmaktadır. Iso 17024 Standardı personel sertifikasyonu yapan kuruluşlar için referans gereklilikleri tanımlamaktadır. Yine de sertifikalar yetkinliğin kabul edilmesi için yeterli kriter değildir çünkü sertifika ilgili kişinin eğitimin amacını kavradığının kanıtı olamaz bu nedenle proje ve başarılar bu bağlamda daha önemli unsur haline gelmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı “understand” kelimesini kullanır. Anlamak kelimesi bilmek değil kavrama, anlayabilme anlamına gelir.