ISO 9001 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi, Bölüm 8.2.3

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi
İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

İzleme ve Ölçme İso 9001 Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirme bölümünden önceki son aşamasıdır. 7. Bölüm ürün/hizmet gerçekleştirme sonuçları bu bölümde ölçülüp analiz edilerek sürekli iyileştirme çevriminin çalışabilmesi için anlamlı datalara dönüştürülür. İç tektik, Yönetimin Gözden Geçirmesi ile çalışan prosesler tekrar izlenir ve sonuçlar değerlendirilmek üzere tekrar Yönetimin Gözden Geçirmesi gündemine alınır. Proses sonuçları sadece Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülmez. Süreç sahipleri proses performanslarını inceleyerek ürün/hizmete dair yeni stratejiler belirleyebilirler. Bu noktada “Business Process Reengineering”, “Süreç İyileştirme”, Süreçlerin Yeniden Tasarlanması gibi çalışmalar süreç üzerindeki verimliliği arttırmaya yönelik olarak tavsiye edilir. Süreç Yönetimi tam olarak bu noktaya odaklanır. Proses performansları izlenerek süreçler yeniden tasarlanır ve süreçlerin iyileştirilmesi için çeşitli yöntemler uygulanır. Bu kapsamda kaynak olarak yazılım ve sistemler işlerin sistematize edilmesinde yardımcı olur. Süreçlerin dijital veya simulasyon olarak tasarlanarak mevcut sistemlere entegrasyonu sağlanarak Yönetim Sisteminin etkinliği arttırılabilir. Süreç Yönetimi ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı yapan firmalara olan talebin artmasının başlıca nedeni budur. Türkiye’de bu kapsamda danışmanlık yapan 130 civarında firma bulunmaktadır.

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

  • Süreçlerin istenen sonuçlara ulaşma performansları izlenmeli ve ölçülmelidir.
  • Performans sonuçlarına göre uygulanacak düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenmelidir.
  • İyileştirme fırsatları belirlenmelidir.
  • Proseslerin İzlenmesi ve ölçülmesiiso 9001 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli maddelerinden biridir. İzlenmeyen süreçler yönetilemez veya ölçemediğiniz veriyi kontrol edemezsiniz.
  • İzleme ve ölçüm sonuçları kayıt altına alınarak takip edilmelidir.
  • Süreçlerin izlenebilmesi ve ölçülebilmesi için her sürecin KPI Kritik Performans göstergesi olmalıdır. Kritik performans göstergeleri birim çalışanları tarafından  belirlenmelidir.

Planlanmış olan sonuçlar başarı ile sonuçlanmadığında gerekli olan aksiyonların başlatılması gerekmektedir. Söz konusu aksiyolara Düzeltme ve Düzeltici faaliyetler denilmektedir.

Düzeltme: Uygunsuz durum oluştuduğu anda etkisinin giderilmesi için yapılan faaliyettir.

Örnek: Masanın üzerinde duran bardağa takılarak yere su dökülmesi. Suyun silinerek bardağin kenara çekilmesi.

Düzeltici Faaliyet: Oluşan uygunsuzluğun kök nedenine inerek durumun bir daha tekrarlamaması için yapılan faaliyettir.

Örnek: Bardağın masanın üzerine konulmamasının sağlanması.