İşyerinde Verimliliğin Artırılması

İşyerinde Verimliliğin Artırılması

İşyerinde Verimliliğin Artırılması

Verimliliğin Arttırılması için kuruluşlar birçok farklı strateji uygulamaktadırlar. Bu makalemizde sizlere bu stratejilerden çoğu zaman göz ardı edilen ancak verimliliğin arttırılmasında çok önemli payı olan bir husus hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi dünya var olduğundan bu yana değişmektedir, ancak son yıllarda yaşanan değişimler hiç olmadığı kadar hızlı ve agresif yaşanmaktadır. Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, lojistik ve iletişim gibi alanlardaki değişimler iş yaşamını çok önemli ölçüde etkilemiştir. Değişimin bu denli hızlı gerçekleşmesi rekabet ile birlikte verimliliğin çok hızlı geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır aksi durumda kuruluşlar çok hızlı olarak ekonomik sıkıntıya düşmektedirler. İş yerlerinde verimliliğin artırılması için öncelikle verimli iş ilişkilerinin oluşturulması gerekir. İş yerlerinde verimli iş ilişkilerinin oluşturulması için insanlar arasında güven inşa edilmesi gerekir. Bu makalemizin en önemli sözcüğü güvendir.

Güven temel olarak üç farklı bileşenden oluşur.

Güven= Süreklilik, taahhüt, yeterlilik

İşyerlerinde güvenin sağlanması öncelikle yatırım ayrıca beklenti ve risklerin önceden değerlendirilmesini gerektirir.

Günümüz koşullarında gelişen iş yaşamını değerlendirdiğimizde işlerin gerçekleştirilmesinde binlerce prosesin çalıştığını birçok işlemin birbiri ile aynı anda gerçekleştiğini görebiliriz. Sadece bir gün cep telefonunu almadan işe gittiğimizi düşünmek bile korkunç olabilir yada sistemin arıza yapması yada kullanılan bir kaynağın gecikmesi tüm işimiz altüst edebilir.

Bu sebeple günümüz iş yaşamı birbirini destekleyen birçok ekip tarafından desteklenmekte ve döngü kusursuz olarak çalışmaktadır. Bu döngünün başarısı birlikte çalışan ekiplere bağlıdır. Dolayısıyla verimlilik ve işlerin etkin olarak gerçekleştirilmesi ekiplere yani bireylere bağlıdır. Bu noktada güven devreye girmektedir. Güven ekiplerin başarısını etkileyen ve tetikleyen en önemli faktördür. Güven insanların rahat çalışma ortamı oluşturmalarını sağlar ve bu nedenle kalite ve sürekli iyileştirme için gerekli temel olgudur.

İşyerlerinde Verimliliğin Artırılması

Güven Üçgeni

 

Güven= Yeterlilik, Taahhüt, Tutarlılık

Yeterlilik

Yeterlilik işyerinde güven oluşturulması için önemli bir unsurdur. Genelde yeterliliği kuvvetli olmayan çalışanlara başaramayacakları işler verilmez. Güven aynı zamanda bir personele verilen işler karşısında karşılaşacağı zorluklar ve eksikliklerin farkında olması açısından da önemlidir. Yeterlilik bir çalışana duyulacak güven noktasında önemli bir göstergedir.

Taahhüt

Diğer kişilerin taahhüt seviyesi hakkında öngörüleriniz güven seviyesini etkileyen bir unsurdur. Örneğin çok yakın olduğunuz kişiler sizi ve sağlığınızı merak ederler. Bu nedenle başınıza bir şey geldiğinde bu kişiler koşulsuz olarak size yardım edeceklerdir. Aynı durum işyerleri için de geçerlidir. İşyerinizde sizi seven ve taahhüdünüze güvenen kişiler her durumda işlerinizde size yardımcı olmaktan çekinmeyeceklerdir. Bu durumda güven seviyesi yüksek diyebiliriz. Diğer noktada taahütün güven seviyesi sağlayabilmesi için işyerinde gizli işlerin yaşanmaması gerekir. Şeffaf yönetilen süreçlerde çalışanlar çoğu zaman pozitif yaklaşım sergilerler.

Tutarlılık

İnsanlara güven duyabilmeniz için bu kişilerin tutarlı olmasını beklersiniz. Aksi durumlarda güven seviyesi düşük olur.

 

Yukarıda açıkladığımız üç unsur Yeterlilik, taahhüt, tutarlılık güven seviyesini etkilemektedir. Diğer bir açıdan bakarsak güven seviyesinin seviyesi istekliliğe de bağlıdır. Eğer kişiler veya yönetimler istekli değil ise hiçbir işyerinde güven sağlamak mümkün olamaz.

 

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com