ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Hedefleri-Bölüm 5.4.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Hedefleri-Bölüm 5.4.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

 

  • Kalite hedefleri kuruluşun her fonksiyon ve bölümüne yönelik olarak oluşturulmalıdır.
  • Kalite hedefleri, ölçülebilir, izlenebilir, gerçekçi olmalıdır. Kalite hedefleri sürekli iyileştirme taahhüdü içermeli ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.