ISO Nedir

ISO
ISO

ISO Nedir?

ISO terimi International Standardisation Organisation, Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonunun kısaltmasıdır. Organizasyon farklı sektörlere yönelik Kalite Yönetim Sistemi Standartları yayımlamaktadır. Bu standartlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

 • İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • İso 14001 Çevre Yönetim Sitemi
 • İso 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi
 • İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • İso 31000 Risk Yönetim Sistemi

 

ISO Standartları dünyanın tüm ülkelerinde kabul görmüş ve çeşitli belgelendirme kuruluşları aracılığıyla yönetilmektedir. Belgelendirme kuruluşları bu standartların belgelendirilmesini, belgelerin yenilenmesini veya askıya alınması faaliyetlerini ISO adına yürütmektedirler. ISO standartlarının güvence altına alınması için her ülkede yetkilendirilmiş akredite kurumlar bulunmaktadır. Örneğin Türkiye’de TÜRKAK Türkiye akreditasyon kurumu bu görevi ISO adına yönetmektedir. Almanya’da DAR German Accreditation Council bu görevi üstlenmiştir.

ISO Standartları her ölçekte şirkete uygulanabilir ve dünyanın tüm bölgelerinde birbiri ile aynı gereklilikleri sağlamaya yönelik tasarlanmıştır.

 

ISO Standartlarının Tasarımı

 • ISO Standartları ürün ve hizmetlerin kurum beklentileri ile birebir aynı özelliklerde üretilmesi için tasarlanmıştır.
 • Tüm ISO Standartları hedefleri baz alır. ISO Standartlarının amacı şirket hedeflerinin veya planların gerçekleştirilmesine yöneliktir.
 • ISO Standartları müşteri beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmasına göre tasarlanmıştır.
 • ISO süreç bazlı tasarlanmıştır.
 • Fonksiyonel yönetim yerine süreçlerle yönetime uygun yapılanma aranır.

 

ISO Standartları Hangi Faydaları Sağlar?

 • Verimlik artar
 • Kayıplar azalır
 • Rekabette etkinlik sağlanır
 • Riskler en aza indirilir
 • Kurum kültürü belirgin olarak zenginleşir
 • Çalışanların süreçlere katılımı artar
 • ISO Standartları sayesinde kuruluşlar birim, departman ve zincir ofislerini aynı standartlarda yönetebilir

 

 

ISO Nedir?

 

ISO Standartları günümüz rekabet ortamında şirketlere güç katmaktadır. ISO Standartları sayesinde kurumlar ürün veya hizmetlerini geliştirebilmekte, müşteri memnuniyetini arttırabilmektedirler.

 

Neden ISO Standartları?

 

Hepimizin bildiği gibi artık dünya rekabetçi, büyük kurumlar küçük ölçekli işletmeleri satın alıyor veya ticaret hacimlerini baltalıyorlar. Çünkü büyük kurumlar etkinlik ve verimliliği hedefleyerek yüklü alımlar sayesinde maliyetlerini çok alt seviyelere indirebilmektedirler. Bu durum küçük işletmeleri zora sokmakta ve standartlaşma ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle ISO Standartlarının kuruluşunuzda uygulanmasını şiddetle tavsiye etmekteyiz.