Kalite Belgeleri

Dünya üzerinde faaaliyet yürüten kuruluşların çoğunluğunda aşağıdaki sistemlere ait kalite belgeleri ‘nin biri veya birkaçı bulunmakta ve bu belgelerin gerektirdiği yönetim sistemleri uygulanmaktadır.

Dünya üzerinde faaliyet yürüten şirketlerde hangi kalite belgeleri bulunmaktadır?

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

İso 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi

İso 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi

İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi

Yukarıda verilen yönetim sistemlerinin dışında ISO tarafından tasarlanmış birçok yönetim sistemi bulunmakla beraber kuruluşlar faaliyet alanlarına ve ihtiyaç duyulan sistemlere yönelik birçok yönetim sistemi uygulamaktadırlar.

Genel anlamda kalite belgelerinin varlığından çok belgeye ait sistemlerin etkinliğinin sorgulandığı çoğu kuruluş tarafından bilinmektedir. Türkiye’de kalite belgeleri 25 yıldan beri verilmektedir. Denetimler yeterlilik denetimi ve uygunluk denetimi şeklinde yürütülür.

Kuruluş ve firmaların kalite belgesine olan ihtiyacı farklı yollarla oluşmaktadır.

Kalite Belgeleri neden alınır?

1. Kamu ihale kanunu ihaleye girecek olan yüklenici firmalara “İso belgesi” şartı getirmiştir. Bu durum beraberinde bazı olumsuzluklar getirmiştir. Kanun firmaların kısa sürede belge edinme ihtiyacını doğurmuştur. Tabii binlerce firma kısa sürede kalite belgesi talep ettiğinde, belgelendirme kuruluşlarından şunu beklemiştir. Kuruluşlara en kısa ve zahmetsiz biçimde belge verebilen firmaların arayışıyla beraber, kalite belgesi özündeki anlamını yitirmiş ve Kalite Yönetim Sistemi bir belgeden ibaret kağıt parçası haline gelmiştir. Bu durum sektörün öncü kuruluşları tarafından eleştirilerek meclise değişiklik talepleri ulaştırılarak İso belgesi önşartı zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır.  Geçici de olsa tabanda farklı bir beklenti oluşturulmuş olması belgelendirme sektörünü olumsuz etkilemiştir. Kanunun güncel haline baktığımızda “İso belgesi” zorunluluğu “tercih” unsuru olarak değiştirilmiştir. Konunun tercih unsuru olarak değiştirilmesi dahi oluşmuş olan sorunların giderilmesi anlamında yetersiz kalmıştır. Günümüzde sektör halen kağıt parçasından ibaret algınan belgeye dair önyargıları yıkabilmenin yollarını aramaktadır.

 

2. Ürün veya hizmetlerinin reklamını yapan bazı kuruluşlar iso belgesine sahip olduklarını duyurarak bunun müşteri algısında fark yarattığının sonuçları görmektedirler. Bu noktada Kalite Yönetim Sistemi belgesi reklam veya imaj ögesi olarak kullanılmaktadır. TSE’nin “Türk Standartları Enstitüsü” Türkiye’de marka bilinirliliği en yüksek olan kurum olduğu araştırlamalar sonucunda belirlenmiştir. Ürün, hizmet veya kuruluşların TSE tarafından belgelendirilmesi firmalara avantaj sağlamaktadır.

 

 

3. Kalite Yönetim Sistemi ihtiyacını oluşması. Bazı kuruluşlar ürün veya hizmetler üzerindeki kalitesizlik maliyetlerini azalmak için sistemlere ihtiyaç olduğunu belirler ve Kalite Yönetim Sistemi kurmaya karar verirler. Kalite Yönetim Sisteminin gerçek mantığı budur. Kalite Yönetim Sistemi uzun vade verimliliği arttırır ve maliyetlerin düşmesini sağlar.

Iso Belgesi nedir?

Iso belgesi nedir?

Merkezi Cenevrede bulunan Iso 1947 yılında kurulmuştur. Standart çalışmalarını yürütmek üzere Teknik komite kurulmuştur. İlk çalışma olan Iso 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlanmıştır. Standardizasyondan kasıt yapılan faaliyetleri belirli kurallar çerçevesinde yönetebilmektir. Standart faaliyetleri ekonomik, bilimsel, sosyal amaçlı, deney şeklinde olabilir.Standart çalışmaları farklı kesimler için fayda sağlamalıdır, bu kesimler, toplum, müşteri, çalışanlar şeklinde tanımlanabilir. Temel olarak amaç belirsizliklerin tanımlanması ve oluşabilecek hataların en aza indirgenmesi olarak açıklanabilir.

İso belgesi Uluslararası Stantartlar Organizasyonu olan İso tarafından hazırlanan ve her kuruluşa uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının genel adıdır.  Belge almak isteyen kuruluş akredite bir firma tarafından  önce yeterlilik denetimine tabi tutulur, yeterlilik denetiminin ardından uygunluk denetimi yapılarak belge talebinde bulunan kuruluş kalite yönetim sistemi belgesi ile belgelendirilir.  Uluslararası Stantartlar Organizasyonu içinde farklı teknik komiteler bulunur, bu komiteler uzmanlık alanlarına göre standartları oluştururlar. Teknik komitelerin çalışmaları Teknik Komiteler Yürütme kurulu tarafından takip edilir. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri bu komitelerde görev alırlar. TSE Türk Standartları Enstitüsü bu komitelerde görev alır. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri çalışmaları oranında Iso tarafından tam üye statüsü kazanarak sertifika verme hakkı kazanırlar.

İso belgesi olan ve sistemi etkin olarak çalıştıran kuruluşlar üretici, tüketici ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Temel olarak Iso belgesi nedir?

  • Ulusal olarak oluşturulmuş standartlar arasında uyum sağlamak
  • Üye kuruluşların onayı ile ortak standartların üretilmesi
  • Komiteler aracılığı ile üretilen bilginin paylaşılması
  • Farklı uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması
  • Farklı veya yeni standartların oluşturulmasına temel oluşturmak
  • Global ürün, hizmet alışverişine katkı sunmak ürün ve hizmetlerin ticaretini kolaylaştırmak

Iso belgesi nedir?, İso belgeleri nelerdir?

Global olarak sektörlerin çoğunluğunda uygulanmakta olan İso Yönetim Sistemi belgeleri aşağıdaki gibidir;

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

İso 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi

İso 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi

İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi