İso 9001:2015 Revizyonu Hakkında

İso 9001-2015 Revizyonu Hakkında

İso 9001:2015 Revizyonu Hakkında

İso 9001:2015 Revizyonu neleri değiştirecek?

İso 9001:2015 Revizyonu neye odaklanıyor?

İso 9001:2015 Revizyonu risklerin azaltılmasına ve süreç yaklaşımının uygulanmasına odaklanıyor. İso 9001:2015 Revizyonu İso 9001:2008 versiyonundan çok daha farklı olacak. İso 9001:2015 revizyonu  aynı zamanda yeni terimler ve farklı bir madde yapısı içermektedir. Bu nedenle yeni gerekliliklerin karşılanması için firmaların yönetim sistemlerini risk azaltma ve süreç yaklaşımı bakış açısıyla revize etmeleri gerekecektir. İso 9001:2008 versiyonuna kadar eksikliğini tespit ettiğimiz tüm huşular İso 9001:2015 versiyonunun tasarımı kapsamında komite tarafından değerlendirilmektedir. Kalite el kitabı gereklilikleri ve dokümante edilmesi gereken zorunlu prosedürler kapsam dışında çünkü bu konular önleyici faaliyet başlığı için ön gereklilik. Standardın 7.5.1 maddesi hangi dokümanların gerekli ve tanımlanması gerektiğini açıklamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği için gerekli dokümante edilmiş bilgileri kapsamalıdır. İso 9001:2015 taslak versiyonu 2013 Haziran ayında yayınlandığı için değişiklikler firmalar tarafından denenebilir durumdadır. Giriş kısmında yer alan bilgiye göre kuruluşlar yeni versiyon için geçişlerini 3 yıl içerisinde tamamlayabilirler.

İso 9001:2015 Revizyonu Hakkında

İso 9001:2015 Revizyonu organizasyonların stratejik yönlerini tanımlamalarını gerektirecektir. Bu madde standardın ilk gerekliliğidir. İso 9001:2015 Revizyonu hedeflerinden biri standardın servis sektörlerine uygulanabilir yapıya kavuşturulması olduğundan bu madde istenilen çıktılara ulaşabilmek için stratejik yönlerin tanımlanmasını hedefler. Bu madde birçok kuruluş tarafından daha önce tanımlanmıştır ancak söz konusu husus şimdiye dek bir gereklilik değildi.

İso 9001:2015 Revizyonu yeni terimlerinden biri “dokümante edilmiş bilgi” terimidir. Dokümante edilmiş bilgi terimi elektronik veya basılı fiziksel doküman kanıtları anlamına gelmektedir. Standart içerisindeki 21 doküman gerekliliğini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İso 9001:2015 Revizyonu dokümantasyon gereklilikleri;