İso 9001:2015 Revizyonu

İso 9001-2015 Revizyonu

İso 9001:2015 Revizyonu

İso 9001:2015 Revizyonu hem yeni fırsatlar hem de yeni radikal değişiklikleri beraberinde getirecektir. İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı yeni versiyonu onaylanıp yayınlandığında standart birtakım ufak değişiklikler haricinde tam olarak 15 yıl hemen hemen aynı biçimde yürürlülükte kalmış olacaktır. Aynı zamanda bu süre zarfında sektörlerde birçok yenilik yaşandı. İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kullanımı beklenmedik alanları da içine alarak hızla genişlemektedir. Sağlık, hizmet, yerel yönetimler, tarım sektörleri bu alanlara örnek olarak gösterilebilir. Geleneksel sektörlerde dahil olmak üzere küçük ve büyük ölçekli kuruluşların ayrıca hizmet ve yazılım sektörlerinin de standarda olan ilgileri giderek artmaktadır. Bu ilaveten organizasyonlar kalite metotlarının uygulanması süreçlerinde çok yönlü davranmayı tercih etmektedirler. Ayrıca müşterilerde daha bilinçli ve talepkar bir aşamaya ulaşmışlardır. Yapılan araştırmalar İso 9001:20015 Revizyonu son halinin standart ile ilgilenen yeni kuruluşların kolay adapte olabilmeleri için daha kullanıcı dostu hale getirilmesi sonucunu ortaya koymuştur. İso 9001:2008 revizyonunun tüm sektörlere uygulanabilmesi için aşırı çaba harcanmasından dolayı hizmet sağlayıcılar daha fazla hizmet dostu bir standart talep etmektedirler.

Bu gelişmelerle birlikte kalite dışındaki diğer disiplinlerde de birçok farklı standart geliştirilmiştir. Yine bu yönetim sistemi standartlarının diğerleri ile uyumlu çalışabilmeleri için birçok çaba harcanmıştır. Birden fazla yönetim sistemi uygulayan organizasyonlar özellikle tüm sistemler ile uyumlu ortak bir dil ve format talep etmektedirler.

İso 9001:2015 Revizyonu, Standart Revizyon Süreci

Uluslararası bir standardın revizyon süreci her beş yılda bir yapılan gözden geçirme ile başlar. Bu gözden geçirmede standardın doğrulanma, revizyon, ilave geri çekilme ihtiyacı kullanıcı talepleri doğrultusunda değerlendirilir. İso 9001:2008 versiyonu için değişiklik ihtiyacına karar verilmişti.

Standardın gelişim ve oluşum sürecini Şekil 1 de görebilirsiniz. Şekil 1