ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme Bölüm 5.5

ISO 9001:2008 Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme Bölüm 5.5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi madde 5.5 veya 5.5. Başlık altında Kalite Yönetim Sisteminde kuruluş tarafından Yetki ve Haberleşme konusunun nasıl tanımlanması gerektiği hakkında bilgi verilir. Kurum yönetimi, sorumluluk ve yetkilerin şirket içinde yukarıdan aşağıya iletilmesini garanti altına almalıdır.

ISO 9001:2008 Sorumluluk, yetki ve haberleşme Bölüm 5.5, madde 5.5, başlık 5.5 altında kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim konusunda hangi koşulları sağlaması gerektiği konusunda bilgi verilir. ISO 9001:2008 kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim koşullarının kuruluş tarafından garanti altına alınmasını şart koşar.

 

 

  • Kalite Yönetimi Sisteminin uygulanmasından sorumlu yönetici belirlenmelidir.
  • İç haberleşme, yönetim, Kalite Yönetimi Sisteminin kuruluşun tüm birimlerine nüfus edebilmesini sağlamak amacıyla iç haberleşme kanallarını sağlamalı ve tanımlamalıdır.