ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

  • Kalite Politikası organizasyonun amacına uygun olmalıdır.
  • Koşulları karşılama ve sürekli iyileşme taahhüdünü içermelidir.
  • Kuruluşun her kademesinde anlaşılmış ve uygulanmakta olmalıdır. Kalite Politikası kurum içerisindeki tüm fonksiyonlara iletilerek anlaşılması sağlanmalıdır.
  • Uygunluğun sürekliliği açısından periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
  • Kalite Politikası mutlaka üst yönetim tarafından belirlenerek onaylanmalıdır.
  • Politika Kalite Yönetim sisteminin sartlarına uyulma ve şartların iyileştirilmesi konusunda taahütleri içermelidir.
  • Politika hedeflerin oluşturulmasına ve gözden geçirilmesine yönelik çerçeve vazifesi görmelidir.