ISO 9001 Standardı 2015 Madde 4

ISO 9001 Standardı 2015 Madde 4

 

 

ISO 9001 Standardı 2015 Madde 4

ISO 9001 Revizyon 2015 Madde 4 Önemli Başlıklar

Standardın dördüncü maddesinde çok önemli değişiklikler olduğundan bu maddeyi detaylı olarak inceleme gereği hissettik.

ISO 9001 Standardı 2015 Madde 4

 

  1. Organizasyon bağlamı

 

Organizasyon bağlamı bir şirketin faaliyet alanı ile ilgili iç ve dış süreçlere ne kadar hakim olduğu üzerine vurgu yapmaktadır. Bu bir futbol takımının birbirini ne kadar iyi tanıdığı, oyuncuların özellikleri ve karşı takımın oyun stratejisi gibi konular hakkında ne kadar bilgi sahip olduğu örneği ile benzeştirilebilir. Standardın 4.2 Maddesi ilgili tarafları tanımlamaktadır. Çoğu organizasyon ilgili taraflar başlığı altında müşterilerini tanımlamaktadır. Derinlemesine değerlendirildiğinde otorite, yasa koyucular, çevre, komşular, tedarikçiler gibi olguların da ilgili taraflar kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Özellikle kuruluşların çevreye yarattıkları etkiler değerlendirildiğinde bu konu çok önemlidir. Tekrar vurgulamak gerekirse kuruluşların varlık nedeni müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için çaba sarf eden her kurum için başarı kaçınılmaz sonuçtur. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken müşteriler ile birlikte çevre, otorite, yasa koyucu, tedarikçilerini bu sistemin içerisine almak başarı faktörünü arttıracaktır.

 

 

  1. Liderlik

 

Açıkçası ISO 9001:2008 Standardı ve daha önceki versiyonların içerisinde Liderlik kavramı yer almamaktaydı. Bunun nedeni kurumların böyle bir olguya ciddi önem vermemeleri idi. Ancak yeni bakış açısı ve gerçekler bu maddenin değerlendirilmesi mecbur kılmışlardır. Süreçleri anlamlı kılan çalışanların varlığı ve ürün hizmetlere yaptıkları katkıdır. Ürün ve hizmet sağlamada en çok tercih edilen çalışan yaptığı iş ile ilgili eğitimi olan, süreçleri iyi bilen ve katkı sağlayan çalışanlardır. Bu yönetilmesi zor ve bilimsel yaklaşılması gereken bir süreçtir. ISO 9001 Revizyon 2015 Taslak standardı üst yönetim kavramını terk ederek liderlik kavramına geçiş yapmıştır. Liderlik maddesi şu şekilde çevrilebilir. Tüm seviyedeki liderler ortak bir yönetim sergilemelidirler. Bu yönetim içerisinde tüm çalışanlar kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için teşvik edilmelidir. Kurumun başarısı çalışanların bu yönde teşvik edilmesi ve gereken strateji hedef ve kaynakların doğru tespit edilerek sağlanmasına bağlıdır. Üst seviye yöneticiler yani liderlerin bu noktada sağlaması gereken şartlar ISO 9001 Revizyon 2015 Taslak standardı 5.1.1 maddesinde açıklanmaktadır. Liderler için bu madde toplam 11 adet gereklilikten bahseder. Süreç Yaklaşımı, Sürekli İyileştirme, Hedeflerin Belirlenmesi, Sistemin Etkinliği İçin Sorumluluk bu maddelerden bazılarıdır.

 

  1. Süreç Yaklaşımı ve Sistem

 

Süreç Yaklaşımı olgusu tüm yönetim sistemleri içerisinde temel madde haline gelmiştir. Yürütülen faaliyetler süreç olarak değerlendirildiğinde tutarlı, etkin ve verimli sonuçlar alınabilir. Bu noktada önemli olan süreçlerin birbirleri içerisinde olan etkileşimlerinin bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Süreç yaklaşımın ihtiyaç olarak ortaya çıkmasının nedeni bazı kuruluşlar yıllar boyunca süreçlerinde gelişim sağlayamazlar bunun nedeni yöneticilerin faaliyetleri birbiri ile etkileşimde olan adımlar olarak görmemesi ve çalışanların katkısını göz ardı etmeleridir. Süreç yaklaşımının doğru uygulanması şirketleri mükemmelliğe ulaştırır. Süreç Yaklaşımı başlığı içerisinde en önemli nokta süreçlerin yönetimidir. Süreçlerin yönetilmesi için kontrol, izleme, ölçüm ve gelişim gerektirir. Süreç yönetimi bu dört olgunun tek tek ve bütün olarak başarılı çalışmasını hedefler. Standardın eski versiyonları değerlendirildiğinde süreç yaklaşımı maddesinde süreçlerin etkileşiminin belirlenmesi beklenmekteydi. Bu maddenin karşılanması için kurumlar süreç akışları veya süreçler listelerini oluşturarak standardın beklentilerini tamamlamaktaydılar. Tabi bu konu sadece dokümantasyon olarak kalarak kurumların süreçlerine etki etmemekte. Şirketler süreçlerini dokümante ediyorlar ancak bu süreçleri gerektiği şekilde yöneterek süreç performanslarını izlememektedirler.