ISO 9001 Revizyon 2015

ISO 9001 Revizyon 2015

ISO 9001 Revizyon 2015

Bildiğiniz gibi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2015 yılında yeni revizyonu ile yürürlüğe girerek kuruluşlarda uygulanmaya başlayacak. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2015 taslak versiyonu 2014 Mayıs ayında yayınlandı. Standardın taslak versiyonunu incelemiş olanlar standardın dilindeki değişiklikleri mutlaka fark etmişlerdir. Standardın getirdiği yeniliklerin kurumları ne kadar etkileyeceği ve bu değişikliklerin nasıl uygulanacağı ise en çok merak edilen konulardan biridir. Açıkçası ISO 9001:2008 Standardını etkin ve verimli olarak uygulayan bir kuruluş için ISO 9001 Revizyon 2015 için geçiş çok zor olmayacaktır.

ISO 9001 Revizyon 2015 Taslak standardı incelediğimizde standardın 4üncü bölümünde önemli değişiklikler yapıldığı göze çarpmaktadır. Standart için Uluslararası Standartlar Organizasyonu 3 yıllık geçiş süresini uygun görmüştür. Kuruluşların 2018 yılına kadar standardın yeni gerekliliklerini dokümante etmeleri ve bu gereklilikleri uygulamaları ve yönetmeleri gerekmektedir. ISO 9001 Revizyon 2015 Standardına uyum sağlanması için dileyen kuruluşlar bu kapsamda danışmanlık ve eğitim alabilirler. Belgelendirme ve eğitim kuruluşları bu konularda eğitimler vermektedirler. Kuruluşların ISO 9001 gerekliliklerini karşılamadaki genel performanslarını değerlendirirsek Türkiye genelinde standardın etkin olarak uygulandığını söylemek çok mümkün değildir. Genel anlamda bazı sektörler doğası ve geçmişleri itibariyle standardı çok etkin uygulamaktadırlar. Beyaz eşya, otomotiv, kimya, ilaç, bazı hastaneler bu kuruluşlara örnek gösterilebilir. Standardın etkin uygulanması için aslında ISO 9001 Revizyon 2015 önemli bir tetikleyici olacaktır. Çünkü yeni standart daha çok uygulamaya ve süreç yönetimine odaklanacaktır. Standardın eski versiyonunda bazı konular sadece dokümantasyon boyutunda bırakılarak geçiştiriliyordu. Süreçlerin dokümante edilmesi, süreç etkileşimleri bu konuya örnek gösterilebilir. Standardın yeni versiyonu süreçlerin etkin yönetilmesi ile ilgilendiğinden süreç dokümantasyonu gerekliliklerin karşılanması için yeterli olmayacaktır. Yönetim Temsilcisi ve diğer yöneticiler ile ilgili değişikliklere bakıldığında yine Liderlik kavramındaki değişiklikler nedeniyle bu kısımda da önemli revizyonların yapılarak uygulamaların tekrtar değerlendirilmesi gerekecektir. Artık kuruluşlar yönetim yerine Liderlik felsefesini özümseyerek çalışanları süreçlere katmak onları motive ederek hedef ve stratejilerin gerçekleşmesini sağlamak durumunda olacaklardır. Özetlemek gerekirse ISO 9001 Revizyon 2015 aşağıdaki konuların çok iyi anlaşılarak uygulanmasını, yönetilmesini ve sürekli iyileştirilmesini gerektirecektir.

ISO 9001 Revizyon 2015

  • Liderlik
  • Süreç Yönetimi
  • Risk Yönetimi

Daha fazla bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com