ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kaynakların Sağlanması-Bölüm 6.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kaynakların Sağlanması-Bölüm 6.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

  • Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.
  • Müşteri memnuniyetini geliştirmek

Bu bölüm genel olarak altyapı ve insan kaynağını içermektedir. Altyapı detaylı olarak 6.1, 6.2, 6.3 bölümlerinde anlatılmaktadır. Standart bu maddede genel olarak ürün hizmetlerin sürdürebilmesi ve müşteri taahhütlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kaynakların kuruluş tarafından karşılanmasını bekler. Aksi takdirde yetersiz altyapı veya insan kaynağı ürün veya hizmet süreçlerini olumsuz etkiler. Bu süreçlerdeki aksaklıklar direk olarak nihai ürüne etki eder ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olur. ISO 9001 standardı bu maddede kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ister. Kaynakların fazlalığı dahi standart için uygun bir durum değildir. ISO 9001 temel olarak verimliliği ve hedeflerin gerçekleştirilmesini hedefler.