İso 9001 Denetimi

İso 9001 Denetimi

İso 9001 Denetimi

İso 9001 Denetimi denetim kuruluşunun tecrübesinin denetlenen tarafa aktarılmasını gerektirir. Bu nedenle yaşadığımız tecrübeleri ve karşılaştığımız yanlışlara yönelik hatırlatmalarımızı sizlere aktarmak isteriz.

İso 9001 Denetimi

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetiminde her departmanda sorgulanması gereken konular.

4.1 Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar

4.2.3 Dokümanların Kontrolü

4.2.4 Kayıtların Kontrolü

5.3 Kalite Politikası

5.4.1 Kalite Hedefleri

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin

5.5.1 Sorumluluk ve Yetki

5.5.3 İç İletişim

6.2.1 İnsan Kaynakları

6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık

6.3 Alt Yapı

6.4 Çalışma Ortamı

8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.4 Veri analizi

8.5.2 Düzeltici Faaliyetler

8.5.3 Önleyici Faaliyetler

 

Yukarıdaki konular denetlenen tarafın her biriminde değerlendirilmelidir.

8.5.1Sürekli İyileştirme daha çok yönetsel süreçlerde sorgulanmalıdır.