ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler
ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

 

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının getirdiği önemli değişikliklerden biri önleyici faaliyetlerin kaldırılmasıdır. Birçok kuruluş şimdi önleyici faaliyetleri nasıl yöneteceğini düşünmektedir.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı önleyici faaliyet kavramını kaldırmıştır ancak önleyici faaliyetlerin uygulanması “risk bazlı düşünme” başlığı altında değerlendirilmelidir.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı madde 6.1 risklere yönelik aksiyonların planlanmasını gerektirmektedir. Bunula birlikte organizasyon bu risklere yönelik planlanan faaliyetlerin etkinliğini de izlemelidir. ISO 9001-2008 versiyonu risk kavramını içermemektedydi bunun yerine düzeltici ve önleyici faaliyetler tanımlanmaktaydı. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ise bu kavramları risk başlığı altında standartta çeşitli yerlerde tanımlamaktadır.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

Risk kavramı ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı içerisinde toplam 16 yerde geçmektedir.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler in etkin uygulanabilmesi için düzeltme, düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet, risk ve uygunsuzluk kavramların çok iyi anlaşılması ve tanımlanması gerekmektedir.

Düzeltme ve düzeltici faaliyetler standardın 9 ve 10uncu maddelerinde açıklanmaktadır.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler kavramı risk içerisine yedirilmiş ve organizasyonu etkileyebilecek risklerin önceden tanımlanarak etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu değişikliğin sebebi 2008 revizyonunda yer alan önleyici faaliyetlerin yeteri kadar anlaşılmaması ve birçok firma tarafından uygulanmamasıdır.

ISO 9001:2008 revizyonunda Önleyici Faaliyetler en sonda yer alırken 2015 revziyonunda risk kavramı standardı her alanında toplam 16 kez yer almaktadır. Giderek artan rekabet ortamında risklerini doğru belirleyip etkin olarak yönetebilen şirketler her zaman bir adım önde olacaktır.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com