İso 9001, 14001, 18001 Yönetim Sistemi Standartları 2015 Revizyonu

İso 9001, 14001, 18001 Yönetim Sistemi Standartları 2015 Revizyonu
İso 9001, 14001, 18001 Yönetim Sistemi Standartları 2015 Revizyonu

İso 9001, 14001, 18001 Yönetim Sistemi Standartları 2015 Revizyonu

Bildiğiniz üzere İso 9001, İso 14001, İso 18001 Yönetim Sistemi Standartları 2015 yılında revize edilecek ve tümü için köklü değişiklikler söz konusu. Standartlar için ISO toplam üç yıl adaptasyon süresi tanıdı ve bu süre içerisinde kuruluşların yönetim sistemlerini ve yönetim sistemi uygulamalarını zorunlu şartlara göre revize etmeleri veya yeniden tasarlamaları gerekecektir.

Bu noktada yapılması gerekenleri 2015 yılında yeni sürprizlerle karşılaşmamak için alınması gereken tedbirleri sizlere aktarmak istiyoruz.

 1. İso 9001 değişikliklerine yönelik organizasyonel pozisyonunuzu belirleyin.
 2. İso 9001 değişikliklerine yönelik müşterileriniz ile iletişime geçin.
 3. İso 9001 değişiklikleri denetim kapsamı ve denetim maliyetlerini arttırabileceğinden gerekli önlemleri planlamak doğru olacaktır.

 

Detaylı bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 Uluslararası kabul görmüş farklı sektörlerde faaliyet yürüten tüm şirketlere uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. ISO 9001 Yıllar boyunca çeşitli revizyonlar geçirerek son versiyonu olan ISO 9001:2008 olarak halen geçerlidir. Standart 2015 yılında yeni revizyonu ile kullanıma sunulacaktır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı taslak çalışması sonuçlanmış olup taslak çalışma ilgili çevreler ile paylaşılmıştır.
ISO 9001 İş çevreleri tarafından en çok uygulanan Yönetim Sistemidir. Sistem özetle hedeflere ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan faaliyetlerin eksiksiz çalışmasına odaklanır. Kalite yönetim Sisteminin tek odak noktası kurum hedefleridir. Standardın tüm maddeleri hedeflerin gerçekleşmesine hizmet eder.

ISO 9001 Ne işe yarar?
•Kalite Yönetim Sistemi Standardı karlılığa odaklanır ve üretim veya hizmet kayıplarını en aza indirgenmesine imkan verir.
•Müşteri memnuniyeti arttırılır.
•Verimliliğe odaklanılarak gereksiz veya katma değersiz süreçler azaltılır.
•Çalışanların katılımı teşvik edilir.
•Rekabete odaklanılarak Pazar payının arttırılması için çalışmalar geliştirilir.
•Kurumsal imaj ve marka değerinin artmasına hizmet eder.
•ISO 9001 belgesi Müşteri algısını etkiler ve satışları arttırır.
•İş riskleri en aza indirilir.
•Süreçler optimize edilerek verimlilik arttırılır.

İSO 9001 Kalite Yönetim sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

İSO 9001 Belgesi almak için öncelikle belgenin anlamı ve ne işe yarayacağı çok iyi anlaşılmalıdır. İSO 9001 belgesi için ihtiyacın ortaya çıkması gerekir. İhtiyaç olmayan bir şeyin uygulanması çok kolay olmayacaktır. Doğada her şey bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır bu nedenle ihtiyacın ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. İhtiyacın ortaya çıkarılmasında liderin görevi oldukça önemlidir. Lider ihtiyacı ortaya çıkarmalı ve tüm kuruluşu bu konuda ikna etmelidir. Daha sonra İSO 9001ile ilgili araştırmaların yapılarak analiz sürecinin başlatılması gerekir. İSO 9001 sürecinin etkin ve başarılı olarak kurulması ve sonrasında sistemin verimli ve etkin olarak yürütülmesi için planlama çok önemlidir. Planlama iyi yapılırsa sistem sorunsuz olarak entegre edilir ve işlemeye başlayabilir. Zayıf planlama ve amaçların net belirlenmemesi süreci tamamen başarısızlığa uğratır. Bu nedenle İSO 9001için karar vermiş kuruluşların danışmanlık yoluyla destek alması tavsiye edilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son versiyonu olan 2015 versiyonundaki değişiklikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirmesi-Bölüm 5.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Yönetimin Gözden Geçirmesi-Bölüm 5.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

Yönetimin Gözden Geçirmesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahip süreçlerden biridir. Gözden Geçirme toplantılarında ele alınması gereken konular standart tarafından belirlenmiş olup eksiksiz uygulanmalıdır. Toplantı girdi ve çıktıları Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi açısından önemlidir. Yönetimin Gözden Geçirmesi için zorunlu herhangi bir periyot bulunmamaktadır. Kuruluşlar kendi ürün ve hizmetlerinin özelliklerine ve süreçlerin yoğunluklarına göre YGG periyodunu kendileri belirleyebilirler. Süreçleri çok yaygın ve karmaşık olan büyük kuruluşlar YGG toplantılarını daha sık yapabilirler. Bunun yanında süreç performanslarını çeşitli yazılım ve altyapılar ile izleyebilen kuruluşlarda toplantıların sıklığını azaltabilirler. Süreçler ile yönetilen şirketler için izleme parametreleri YGG girdi ve çıktıları ile ortak olabilmektedir. YGG toplantılarının temel amacı süreç performanslarını değerlendirmek ve mevcut durumu göz önünde bulundurarak firmanın kısa ve uzun vadedeki stratejisini hedefler doğrultusunda sürdürmektir.

 • Gözden geçirme girdisi, toplantılarda gündeme alınması gereken zorunlu konuları tarif eder.
 • Gözden geçirme çıktısı, girdilerin sonunda ulaşılması gereken kararları içerir.
 • Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında kalite sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği gözden geçirilir. Sürekli iyileştirme çevriminin işleyebilmesi amacıyla bu doğultuda etkin kararlar alınmalıdır.
 • Kalite yönetim sisteminin, kalite politikasının ve hedeflerin durumu, iyileştirme fırsatları ve değişiklik ihtiyaçları değerlendirilir.

 

Gözden geçirme girdisi aşağıdaki konuları içermelidir;

 • Kalite iç denetimlerinin sonuçları,
 • Müşteri şikayetleri,
 • Proses performansları ve ürün/hizmetlerin uygunluğu,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
 • Önceki toplantıların takibi,
 • Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
 • İyileştirme önerileri.

 

Gözden geçirme çıktısı aşağıdaki konuları içermelidir;

 • Kalite Yönetim Sisteminin ve proseslerin iyileştirilmesine yönelik kararlar,
 • Müşteriye yönelik ürünlerin iyileştirilmesi, ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik kararlar,
 • Kaynak ihtiyaçları.

ISO 9001-Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması-Bölüm 5.4.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması-Bölüm 5.4.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi madde 4 veya 4. Başlık altında Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması konusunda bilgi verir. Kuruluşlar standardın şartlarına uygun bir sistem oluşturmalı ve dokümante etmelidir. Sistemin oluşturulması; gerekli tüm proseslerin oluşturulmasını, birbirleriyle etkileşimlerinin tanımlanmasını, yönetsel faaliyetlerin kurgulanmasını, ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesini, ürün/hizmet gerçekleştirme, ölçme, analiz ve sürekli iyileştirme proseslerinin kurulmasını içerir. ISO 9001 Dış kaynaklı süreçlerin dahi kuruluş tarafından garanti altına alınmasını şart koşar.

 

 • Belirlenen kalite hedeflerinigerçekleştirmeye yönelik  koşulları karşılamak üzere etkin bir planlama yapılmalıdır.
 • Planlama tüm prosesleri ve kaynakları içermelidir.