İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi  iso 9001:2008 son versiyonlu kalite yönetim sistemi standardının 1987 yılında oluşturulmuş versiyonuna verilen isimdir. İso, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu tarafından tasrlanan iso standartlarının geçmişi 40 yıl öncesine dayanmaktadır. Standart ilk olarak rus ordusunda mali değeri yüksek bir proje ile başlatılmıştır. Temel amaç projenin yürütülmesi esnasında oluşabilecek aksaklıkları en aza indirgemekti. Proje yöneticileri projenin aksaklıklarla birlikte zarara uğramaması için çeşitli kontrol yöntemleri geliştirmişlerdir. Rus ordusu tarafından geliştirilen kontrol sistemi daha sonra Amerikan ordusu tarafından alınarak geliştirilmiştir. Amerikan ordusundan sonra İnglizler standardı kendileri için geliştirmişlerdir. İso standarda ilk şeklini 1987 yılında vermiştir.

 

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi 20 temel ögeden oluşur. 20 temel öge toplam 8 ana başlık altında sıralanmıştır. 8 Ana başlık aşağıdaki gibidir.

 

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standartlar

3. Terimler ve tarifler

4. Kalite yönetim sistemi

5. Yönetim sorumluluğu

6. Kaynak yönetimi

7. Ürün gerçekleştirme

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardının önemli konuları;

  • Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması yönetimin stratejik kararıdır.
  • Kalite Yönetim Sisteminin etkin tasarlanabilmesi için proses yaklaşımı oldukça önemlidir.
  • Zorunlu prosedürler Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturur, herhangi birinin etkin işlememesi sistemi olumsuz etkiler.

 

Zorunlu 6 prosedür;

 

Dokümanların kontrolü prosedürü,

Kayıtların kontrolü prosedürü,

İç tetkik prosedürü,

Uygun olmayan ürün prosedürü,

Düzeltici faaliyet prosedürü,

Önleyici faaliyet prosedürü.

 

  • Standardın 4. Maddesi Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına ilişkin konuları tarif eder. Bu bölüm yönetimin sorumluluğundadır. Sitemin kurulması, yönetim temsilcinin görev ve sorumlulukları bu maddede anlatılır.
  •  7. Madde üretim ve hizmet gerçekleştirmeyi tarifler. Bu bölüm standardın en önemli bölümlerinden biridir. Kuruluşların verimlilik ve performansları bu bölümün nasıl uygulandığı sorusunun cevapları ile doğru orantılıdır. Açıkçası standardın uygulanması en zor maddelerinden biridir, üretim veya hizmet sunumunun tüm aşamalarının kontrolünü kapsar.
  • 8. Madde 7. Madde ile birlikte standardın en zor bölümüdür. Türkiye genelinde standardın 7. Ve 8. Maddesini etkin olarak uygulayan firma sayısı çok azdır.

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileştirme odaklı olup 7. ve 8. Madde etkin işletildiği takdirde şirketlere %10 ila % 70 verimlilik artışı yaratmaktadır.