ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda sektöründe faaliyet yürüten tüm kuruluşlar için Zorunlu olmamakla beraber kuruluşlara fayda sağlayan bir yönetim sistemidir. Gıda hizmetlerini satınalma (tedarik) yoluyla karşılayan firmaların çoğu tedarikçilerinden İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini talep etmektedirler. Çoğu zaman İso 22000 belgesi ihale koşullarının önşartı olarak talep edilmektedir.

İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile yönetilen gıda zinciri veya gıda sektöründe faaliyet yürüten kuruluşlar aşağıdaki faydaları elde ederler;

 • HACCP ilkelerine uygun üretim ve hizmet gerçekleştirilir
 • İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşunuza ulusal ve uluslar arası alanda güvenirlilik sağlar
 • Kuruluşunuza departmantal, fonksiyonel veya salt ürün/hizmetlere bakış yerine süreç ve sistem yaklaşımı bakış açısını kazandırır.
 • Gıda güvenliğini tehdit eden aksaklıklara karşı daha etkin ve verimli kontrol mekanizmalarının oluşturulmasına yardımcı olur
 • İso 9001, HACCP, IFS, BRC gibi sistemlerin sonucunda ortaya çıkan kavram karmaşıklıklarını engeller
 • Kaynakların daha etkin ve efektif kullanılmasına rehberlik eder
 • Güvenilir ve kurallara uygun gıda üretim ve hizmet sunumuna imkan sağlar
 • Kuruluşunuzun marka değerinin artmasına imkan verir
 • Pazar ve müşteri portföyünüzün gelişmesine olanak sağlar
 • Süreçlerinizin daha etkin planlanmasına fırsat verir
 • Tedarikçiler ile faydaya dayalı ilşkiler kurulmasına imkan verir
 • Müşteri geri bildirimlerinin etkin olarak değerlendirilerek kuruluşunuzun süreçlerinin geliştirilmesine ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yardımcı olur
 • Gıda güvenliği ve gıda tehlikelerine karşı etkin korunma ve sistematik yaklaşım oluşmasına yardım eder

 

 

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı aşağıdaki konularda kuruluşlara yön verir ve gelişmelerine rehberlik eder;

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar

3.Terimler ve Tarifler

4.Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Dokümanların Kontrolü

4.2.3 Kayıtların Kontrolü

5.Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetim Taahhüdü

5.2 Gıda Güvenliği Politikası

5.3 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması

5.4 Sorumluluk Ve Yetki

5.5 Gıda Güvenliği Ekip Lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil Durumlara Hazırlılık ve Müdahale

5.8 Yönetimin Gözden Geçirmesi

6.Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

6.2 İnsan Kaynakları

6.3 Alt Yapı

6.4 Çalışma Ortamı

7.Güvenli Ürün Planlama Ve Gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön Gereksinim Programları

7.3 Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları

7.4 Tehlike Analizi

7.5 Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması

7.6 Haccp Planının Oluşturulması

7.7 Ogp ve Haccp Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dokümanların Güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama Planlaması

7.9 İzlenebilirlik Sistemi

7.10 Uygunsuzluk Kontrolü

8.Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması

8.3 İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.4 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması

8.5 İyileştirme