İso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

İso 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

İso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

İso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı iso 9001:2015 versiyonu gibi yeniden gözden geçirilerek revize edilecektir. İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı yapısı değişeceğinden dolayı İso 14001 ve iso 18001 standartlarının uyumluluğu açısından revize edilmesi gerekmektedir.

Yeni revizyon iso 9001 gibi 2015 yılında yayınlanacaktır. İso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı temel maddeleri dörtten ona çıkarılacaktır. Bildiğiniz üzere iso 9001:2015 versiyonu da on temel başlıktan oluşacaktır. Mevcut standartta üst yönetim konusu ele alınmamakta ancak 2015 versiyonu bu başlığı kapsam dahiline alacaktır. İso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı 23 sayfadan toplam 44 sayfaya genişleyecektir. 2015 versiyonu aynı zamanda tedarik zincirinin kontrolünü gerektirecektir. Ürün ve hammadde kuruluş sınırları dışındn tedarik edildiğinde bu alan denetim kapsamı içerisinde değerlendirilecektir. İso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı aynı zamanda iso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını da etkileyecektir.