İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Maddeleri

İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Maddeleri

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar
3.Terimler ve Tarifler
4.Çevre Yönetim Sisteminin Şartları 4.1 Genel Şartlar
4.2 Çevre Politikası
4.3 Planlama 4.3.1 Çevre Boyutları
4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar
4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar
4.4 Uygulama ve Faaliyetler 4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluk Ve Yetki
4.4.2 Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
4.4.3 İletişim
4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Dokümanların Kontrolü
4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü
4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale
4.5 Kontrol Etme 4.5.1 İzleme ve Ölçme
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
4.5.4 Kayıtların Kontrolü
4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi