ISO 140001 ve OHSAS 18001 Entegre İç Denetimi Sistemi

ISO 140001 ve OHSAS 18001 Entegre İç Denetimi Sistemi

ISO 140001 ve OHSAS 18001 Entegre İç Denetimi Sistemi

ISO 140001 vE OHSAS 18001 Entegre İç Denetimi sistemi örneğini ve konularını aşağıda görebilirsiniz.

 

Örnek sorular;

  1. Çevre ve İSG politikası ne anlam taşımaktadır?
  2. ISO 14001/OHSAS 18001 Yönetim Sistemlerinin amacını açıklar mısınız?
  3. Acil durumda ne yaparsınız?
  4. Hangi Çevre ve İSG eğitimlerini aldınız?
  5. İşinizle ilgili Çevre/İSG konularını ve önerilerinizi nasıl iletiyorsunuz?
  6. vb.

 

 

Denetim sırasında dokümanların gözden geçirilmesi

Görüşmelerin gerçekleştirilmesi

Denetim sırasında iletişim

Denetim taktikleri

Denetçi ve görüşülen kişilerin davranışları

Denetçilerin zayıf tarafları

 

 

 

Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi

Görüşmeler normal çalışma saatleri içerisinde denetlenen kuruluşun tesislerinde gerçekleştirilmelidir.

Görüşmeler kişilere yaptıkları işi açıklamalarını söyleyerek başlatılabilir.

Sorulacak soru tipi özenle seçilmelidir. Örneğin açık, kapalı, cevaba yönlendiren soru.

5N1K ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden, kim

Örnek sorular;

Göreviniz nedir

İşinizle ilgili İSGÇ riskleri nelerdir?

Denetim sırasında dokümanların gözden geçirilmesi

Dokümanların gözden geçirilmesinin amacı yönetim sisteminin ve dokümantasyonunun denetim kriterleri ile uygunluğunun belirlenmesi ve denetim faaliyetlerini destekleyecek bilgi elde edilmesidir.

Dokümanların gözden geçirilmesi

Anahtar sorular;

Dokümantasyon açısından ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartlarının tüm gereklilikleri karşılanıyor mu?

Kullanılan dokümanatasyon güncel mi?

Aynı seviyedeki dokümantasyon içinde farklı seviyelerdeki dokümantasyon arasında entegrasyon var mı?

Tüm dokümantasyon kullanıcılar açısından belirsizliğe yol açmayacak şekilde tanımlanmış mı?

Dokümanların gözden geçirilmesi

Eksiklik

Doğruluk

Tutarlılık

Güncellik

 

Denetim sırasında iletişim

Denetim ekibi;

Bilgi alışverişi

Sürecin değerlendirilmesi

Ekip arasında görev paylaşımının yeniden düzenlenmesi

İçin toplanmalıdır.

Denetim taktikleri;

Soru listeleri ile hızlı ve sistematik denetim yapılabilir.

Çalışanlara sorulan soruları yöneticinin cevaplaması durumunda denetim ekip liderinin nazikçe ilgili kişileri istemesi gerekir.

 

Ne olur eğer……?

Varsayalı…………….

 

Gibi sorular denetlenen birim ile ilgili durumların net olarak anlaşılmasına imkan verir.

Denetçi çoğu zamanını dinlemeye ayırmalıdır. Denetçi kendisi ile ilgili uyarılara karşı açık olmalıdır.

Denetim esnasında yapılan gözlemlerin kayıt edilmesi gerekmektedir.

Denetim bulgularının oluşturulması için denetim bulgularının denetim kriterleri ile birleştirilmesi gerekir.

Kapanış toplantısı

Denetim bulgularının ve diğer hususların gözden geçirilmesi

Denetim sonuçları hakkında uzlaşılması

Önerilerin hazırlanması

Denetim takibinin tartışılması

Kapanış toplantısı öncesi özet yazılabilir. Uygunsuzluklar yazılıp çoğaltılabilir.

 

Denetim raporunun hazırlanması ve dağıtımı

Denetim raporu denetimin tam, doğru, özlü ve eksiksiz şekilde kaydını temsil etmelidir.

Denetim raporu denetim kriterleri, denetimin özeti, tanımlanan iyi uygulamaları ve uzlaşılan aksiyonları içermelidir.

Denetimin tamamlanması

Denetim ancak tüm planlanan denetim faaliyetleri gerçekleştirildiğinde tamamlanabilir.

Denetim kayıtlarının gizliliğinin sağlanması denetim ekibi ve ekip liderinin sorumluluğundadır.

Düzeltici ve önleyici faaliyetler denetim sonucunda başlatılmalıdır.