ISO 140001 VE OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimi

ISO 140001 VE OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimi
ISO 140001 VE OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimi

ISO 140001 VE OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimi
ISO 140001 VE OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimi içeriği aşağıda istifadenize sunulmaktadır.
Referans ISO 14001 Madde 4.5.5 İç Denetim
OHSAS 18001:2007 Madde 4.5.5 İç Denetim
ISO 19001:2011 Denetim Standardı.
Denetimler risk bazlı olarak planlanmalı. Risk bazlı denetim planı geçmiş denetim sonuçlarını ve risk analizlerini kapsamalıdır.
Entegre Çevre ve İSG Denetiminin Ana Kavramları
• Denetim
• Entegre Denetim
• Ortak denetim
• Denetim kriteri
• Denetim delilleri
• Denetim bulguları
• Denetim sonuçları
• Denetim müşterisi
• Denetim ekibi
• Teknik uzman
• Gözlemci
• Rehber
• Denetim programı
• Denetimin kapsamı
• Denetim planı
• Denetimin prensipleri ( yetkinlik, adil raporlama, mesleki özen, bilgi güvenliği, bağımsızlık, delil odaklı yaklaşım)
Denetim türleri;
• İç denetimler
• Dış denetimler
• Sistem denetimi
• Uygunluk denetimi
• Tam denetimi

Denetim Programının Yönetimi
• Denetim programının amacı (risklerin belirlenmesi, yasal şartların kontrolü,, önceki denetim sonuçları, yönetim sistemi şartları, hedefler, tedarikçilerin değerlendirilme ihtiyacı, müşteri ve ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri, performans seviyeleri, denetlenen yönetim sistemlerinin olgunluk seviyesi)
• Her bir denetimin amacı
• Denetimlerin boyutu, sayısı, türleri, süresi, lokasyonları, takvimi
• Denetim programı prosedürleri
• Denetim kriterleri
• Denetim yöntemleri
• Denetim ekiplerinin seçimi
Denetim programını yöneten kişinin görev ve sorumlulukları
• Denetim programının kapsamının belirlenmesi
• Denetim programının risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
• Denetim sorumluluklarının belirlenmesi
• İlgili prosedürlerin oluşturulması
• Kaynakların belirlenmesi
• Denetimlerin amacının belirlenmesi
• Denetim programı kayıtlarının tutulması
• Denetim programının izlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi

ISO 140001 VE OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimi
Denetçilerin Yetkinliği
Denetim ekibinde bulunan tüm denetçiler aynı yetkinliğe sahip olmaları gerekli değildir.
Denetçilerin yetkinliklerini değerlendiren süreç tasarlanmış olmalıdır.
Denetçilerin yetkinlik değerlendirme süreci
1. Yetkinliklerin belirlenmesi
2. Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması
3. Uygun değerlendirme yönteminin seçilmesi
4. Değerlendirmenin gerçekleşmesi

Denetçilerin yetkinlik değerlendirme süreci çıktıları
• Denetim ekibi üyelerinin seçimi
• Yetkinliğin arttırılması ihtiyacının belirlenmesi
• Denetçilerin süregelen performans değerlendirmeleri

Denetim Sürecinin Başlatılması
• Denetlenenle ilk temasın kurulması ve amaçları
• Denetim fizibilitesinin yapılması
• Denetim faaliyetlerine hazırlık
• Dokümanların gözden geçirilmesi
• Denetim planı
• Denetim yöntemleri
• Denetimin amaçları
• Denetime uygun kaynakların sağlanması
• Denetim ekip üyelerinin görevlerinin belirlenmesi
• Denetçilerin bağımsızlığı
• Denetçilerin yetkinliği
• Kaynakların etkin kullanımı
• Denetçilerin görev ve sorumlulukları
• Çalışma dokümanlarının hazırlanması (soru listeleri, denetim örnekleme planları, destekleyici deliller)
• Denetim açılış toplantısı
• Rehberlerin sorumlulukları
• Denetim sırasında bilgi toplanması yöntemleri (çalışanlarla görüşme, çalışma ortamı ve şartların gözlemlenmesi, dokümanların gözden geçirilmesi
• Denetimde bilgi toplanması ve doğrulanması
• Denetimde örnekleme
• Karar bazlı örnekleme
• Nitelik bazlı örnekleme
• İstatistiksel örnekleme
• Görüşmelerin gerçekleştirilmesi