ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi nedir

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir

ISO 14000 standartları organizasyonların üretim aşamalarında çevreye zarar verebilen atık ve uygulamalarını minimize etmek için tasarlanmış standartlardır. Çevre zararları havaya, toprağa ve suya zararlı salının bırakma şeklinde olabilir. Aynı zamanda Çevre Yönetim Sistemi yasa, mevzuat ve çevre gerekliliklerine uyum ve sürekli iyileştirme çevriminin çalıştırılması noktasında kuruluşlara rehberlik eder. İso 14000 Standartları temel olarak Çevre Yönetim Sistemi serisi olarak adlandırılır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İso 9001 kalite yönetim Sistemi ile çok benzerdir. Her iki yönetim sistemide üründen çok ürünün nasıl üretildiği süreçleri ile ilgilenir. İso 9001 standardında olduğu gibi İso 14001 belgesinin sertifikasyonuda üçüncü taraf organizasyon tarafından yapılır. ISO tarafından ayrıca bir yetkilendirme gerekliliği bulunmamaktadır. ISO 19011 Kalite ve Çevre yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu Standardı İso 14001 Çevre Yönetim sistemi ve İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinin birarada yapılmasını tariflemektedir. İso 14001 gereklilikleri Avrupa Birliği Eco Yönetim ve Denetim Skalasının bir parçasıdır EMAS (European Union Eco Management and Audit Scheme).

EMAS‘s tarafından yayınlanan yapısal ve malzeme gereklilikleri  daha çok performans iyileştirmeleri, yasal uyum ve raporlama zorunluklalarını içermektedir.

Çevre Yönetim Sistemi tarihçesi;

Çevre Yönetim Sistemi konsepti ilk olarak 1990 larda gelişti. Sistemin ortaya çıkışı 1972 yılına dayanmaktadır.  Konu ilk olarak Birleşmiş Milletler tarafından Stokholm’de düzenlenen İnsan Çevre adlı konferansda ve Birleşmiş Milletler Çevre Programında ortaya çıkmıştır. Bu inisiyatif ile birlikte Dünya Çevre ve gelişim Komisyonu oluşturulmuş (WCED) ardından Montreal ve Basel konvansiyonları toplanmıştır.
İso 14000 Serisi Standartların gelişimi
ISO 14000 Ailesi standartları içerisinde İso 14001 standardı belirgin olarak ortaya çıkar. İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kuruluşların etkin ve verimli bir çevre yönetimi uygulayarak politikalarını ve ana faaliyetlerini bu eksende yürütmelere rehberlik eder. Su seri içerisinde yer alana diğer standartlar ISO 14004 standardıdır. İso 14004 standardı iyi bir çevre yönetim sistemi için ilave rehber niteliğindedir. İso 14004 Standardı Çevre Yönetimi konusunu daha spesifik açıdan değerlendirmektedir.