İso 10018 Zorunlu İnovasyon Standardı

İso 10018 Zorunlu İnovasyon Standardı

İso 10018 Zorunlu İnovasyon Standardı

İnovatif Bir Kültür Oluşturmak İçin ISO 10018’i Kullanın

 

Kalite çevreleri İnovasyon ve standartların birbirlerine karşı farklı iki öge olduklarını düşünmektedirler. Birçok kişi standartların katı ve kısıtlayıcı olduğunu düşünmektedir. İnovasyon ise özgürlük ve rahatlık gerektirir. İnavasyonun şirketlerde başarıya ulaşabilmesi için organizasyonların gelişimi uygunluğun (compliance) üzerinde tutması gerekmektedir. İnovasyon gelişime değer veren kurumlarda daha etkin ortaya çıkar. İnovasyon insana, çevreye ve otonomiye dayanır. İnovasyon otorite veya regülasyonlardan ortaya çıkmaz. İnovasyon dengenin ürünü olmalıdır. İso 10018 ile İso 9001 Kalite Yönetim sistemi arasında kapsamlı bir ilişki vardır.

İso 10018 İso 9001’in bazı maddelerini kapsar ve nasıl ele alınacağını açıklar.

  • Müşteri Memnuniyeti 8.2.1
  • Sürekli İyileştirme 8.5
  • Tasarım ve Geliştirme 7.3
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6
  • Ürün ve Hizmet Sunumu 7.5

 

İso 10018 Standardı İso 9001 Kalite Yönetim sistemine inovasyon unsurunun nasıl entegre edileceği noktasında yardımcı olur. Ancak başarılı bir inovasyon unsurunun temeli insana dayanmaktadır. İnsandan kasıt bazı seçilmiş insanlar değil inovasyon tüm insanları kapsamalıdır. Çünkü herkesin farklı kabiliyetleri vardır bu nedenle başarılı inovasyon için organizasyonda çalışan herkes sürece kanalize edilmelidir.

İso 10018 İnovasyon Sürecine Çalışanların Kanalize Edilmesi

ISO Uluslararası Standartlar enstitüsü 2012 yılında yeni bir standart piyasaya sürmüştür. İso 10018 İso 9001 ile art arda uygulanabilir biçimde tasarlanmıştır. İso 9001 ve İso 10018 birarada uygulamaya konularak organizasyonlar çalışanlarını kalite yönetim sistemi içerisine kanalize edebilirler. İso 10018 Terimi İso 9001:2005 versiyonunun 0.2 maddesine dayanır. Dayanak noktası özellikle çalışanların sisteme dahil edilmesidir.

İso 9001:2005 madde 0.2 aşağıdaki ifadeyi içerir;

Tüm seviyede çalışan insanla rorganizasyonun özüdür, temelidir. İnsanların tüm süreçlere kanalize edilmesi ile organizasyonel fayda ortaya çıkar. Bu konu aynı zamanda liderlik prensibinde de ele alınır. Liderler organizasyonun bütünsel yönünü ve amacını oluştururlar. Liderler insanların organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için uygun çalışma şartlarını oluşturmalı ve yönetmelidir. İso 10018 tam olarak insanların organizasyonun faydasına kanalize edilmesinin geliştirilmesine rehberlik eder. İso 10018 aslında İso 9001:2008 versiyonunun çalışan entegrasyonu ile ilgili eksikliklerini doldurmaktadır. İso 10018 ile bu açıkların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.