İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel Seçiminde Seçici Olmak, Yüksek Kalibrasyonlu Personel Yetiştirmek

Son zamanlarda sık dile getirilen konulardan biri “para dünyayı döndürüyor”. Bu noktada bizlerin yapabileceği ise işimizden memnun bir şekilde eve gitmektir. Birilerinin ise oluşan faturaları ödemesi gerekir. İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili birçok kurum ve kuruluşun farklı görüşleri bulunmaktadır. Çalışanların iş motivasyonunun arttırılması günümüzün en çok konuşulan konularından biridir. Yapılan tüm araştırmalar çalışan motivasyonunun yüksek olduğu kuruluşların daha üretken, karlı ve verimli olduklarını göstermektedir. En son yapılan bir araştırma motivasyonu yüksek çalışanların organizasyonların can damarları olduklarını tekrar kanıtlamıştır.

Büyük bir araştırma kuruluşunun en yüksek performanslı şirketinin %25 inin düşük performanslılara göre belirgin olarak;

  • daha üretken,
  • karlı,
  • müşteri memnuniyeti yüksek,
  • üretim döngüleri daha hızlı,
  • devamsızlıkları düşük,
  • daha az iş güvenliği kazası yaşadığı

 

sonucuna varılmıştır.

Yukarıdaki araştırma şirketlerin istihdam konusunda neden hassas davrandıklarının kanıtıdır diyebiliriz. Çalışan motivasyonu doğru kişinin doğru pozisyonda çalıştırılması konusu ile doğrudan ilişkilidir. Bir çalışan işe veya yeni bir departmana alındığında kendisinden maksimum verim elde etmenin yolu ona uygun işi vermekten geçer.

Görülebileceği üzere İnsan Kaynakları Yönetimi süreci artık şirketler için çok önemli bir aşamaya ulaşmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinin etkin ve daha verimli hale getirilebilmesi için yoğun araştırmalar yapılmaktadır. EFQM, 6 Sigma, OPEX gibi sistemler çalışan memnuniyeti ve verimliliği baz almaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı veya aynı sektördeki firmalar ile kıyaslama çalışmaları yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Detaylı bilgi için www.kaliten.com