Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

 

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu
Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Emniyet Yönetim Sistemi emniyet risklerinin yönetimi için uygulanan bir yaklaşımdır. Havacılık otoriteleri havalimanları ve uçuş okulları için Emniyet Yönetim Sistemlerinin uygulanması konusunda kural koymaktadırlar. Emniyet Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemleri arasındaki etkileşim düşünüldüğünde Emniyet Yönetim Sistemlerinin uygulanmasının çok zor olmadığı ortaya çıkar. Sürekli iyileştirme kavramını hatırlarsak havacılık endüstrisinin emniyet yönetiminin geliştirilmesi için her sektörde olduğu gibi çaba harcadığı sonucuna ulaşabiliriz. Sektörün odak noktası risk yönetimi, kalite güvence, emniyet konularını adresleyen teşvik sistemi ve politikaların hepsini güçlü olarak kapsayan Emniyet Yönetim Sisteminin oluşturulmasıdır. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve diğerlerinin inisiyatifi ile Federal Havacılık Yönetimi (FAA) havalimanları ve havacılık okulları için Emniyet Yönetim Sistemlerinin kurulması için gönüllü önderlik faaliyetleri yürütmektedir. Federal Havacılık Yönetimi (FAA)’in amacı Emniyet Yönetimi için anlaşılır, görsel, stratejik bir rehber oluşturmaktır.

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Bu rehber dört temel başlıkta tasarlanmıştır. Sistemin kurulması için gönüllü olan kuruluşlar aşağıdaki konulardan yararlanmışlardır;

  1. FAA ve ICAO rehber materyalleri
  2. Standart havacılık emniyet prosedürleri
  3. GAP analizleri
  4. Kalite Yönetim araçları ve değerlendirmeleri

Havacılık alanında etkin bir emniyet yönetim sisteminin uygulanması için en önemli konu AS9100 standardının doğasında olan gerekliliklerin sağlanmasıdır.

SMS gereklilikleri ile FAA’nın beklentileri arasındaki benzerlikleri ve ilkeleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Figür 1

Tablodan görüleceği üzere FAA sistematiği ile iso 9001 gereklilikleri birebir uyumludur. Aynı zamanda Emniyet Yönetim Sistemleri ve iso 9001 standardı birbirleri ile uyumludur.

Bu bağlamda Yantiss şu yorumu yapmıştır; kalite kabul edilebilir emniyet performansı için anahtardır.

Benzer özellikler Uluslararası Civil Havacılık Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı ile FAA SMS uygulama rehberi arasında mevcuttur. Söz konusu manueller de birbirleri ile uyumludur.

Emniyet Yönetim Sistemi emniyet risklerinin etkin yönetimi için yukarıdan aşağıya inen yapıya sahiptir. Belirlenen riskler sistematik olarak ele alınır ve politika ve prosedürlere uygun olarak değerlendirilir.

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

FAA Emniyet Yönetim Sistemine derinlemesine bakıldığında sistemin odak noktasının emniyet politikası, emniyet risk yönetimi, emniyet teşviği, emniyet güvence olduğunu söyleyebiliriz.

  1. Emniyet polikası

Emniyet politikası belirlenen hedeflere ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılan süreçlere ve yönetimin taahhütlerine bütünsel, sistematik bakış yeteneği sağlar.

 

  1. Emniyet risk yönetimi

Emniyet risk yönetimi işyeri tehlikelerinin tanımlandığı, değerlendirildiği ve risk kontrol tedbirlerinin gerçekleştirildiği aşamadır.

  1. Emniyet teşviği

Emniyet teşviği etkin emniyet kültürünün oluşturulması ve emniyet bilincinin arttırılması için iş gücünün eğitimine odaklanır.

  1. Emniyet güvence

Emniyet güvence sisteminin püf noktası data toplama, analiz faaliyetlerinin ve geri bildirim sisteminin etkin uygulanmasıdır.