ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi-İç Haberleşme-Bölüm 5.5.3

ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

İç İletişim kanalları yönetim tarafından oluşturularak kuruluşun tüm fonksiyonlarına sirayet ettirilmelidir.

  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sağlanması amacıyla tüm bilgiler kurum fonksiyonlarına iletilmelidir.
  • İç iletişim proseslerinin etkinliği üst yönetim tarafından güvence altına alınmalıdır.
  • Kurum içerisinde çeşitli iletişim kanalları ve süreçleri oluşturularak etkin olarak işletilmelidir.

ISO 9001 Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme-Bölüm 5.5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme-Bölüm 5.5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi madde 5.5 veya 5. Başlık altında Kalite Yönetim Sisteminde kuruluş tarafından Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme konusunun nasıl tanımlanması gerektiği hakkında bilgi verilir. Kurum yönetimi, sorumluluk ve yetkilerin şirket içinde yukarıdan aşağıya iletilmesini garanti altına almalıdır.

ISO 9001:2008 Sorumluluk, yetki ve haberleşme Bölüm 5.5, madde 5.5, başlık 5.5 altında kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim konusunda hangi koşulları sağlaması gerektiği konusunda bilgi verilir. ISO 9001:2008 kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim koşullarının kuruluş tarafından garanti altına alınmasını şart koşar.

 

 

  • Kalite Yönetimi Sisteminin uygulanmasından sorumlu yönetici belirlenmelidir.
  • İç haberleşme, yönetim, Kalite Yönetimi Sisteminin kuruluşun tüm birimlerine nüfus edebilmesini sağlamak amacıyla iç haberleşme kanallarını sağlamalı ve tanımlamalıdır.