Entegre Yönetim Sistemi Nedir? Genel Bilgiler

Entegre Yönetim Sistemi nedirEntegre Yönetim Sistemi Nedir? Entegre Yönetim Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler

Entegre Yönetim Sistemi kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini biraraya getirerek veya yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistem kurulurken ortak koşullar biraraya getirilir detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir.

 

Entegre Yönetim Sistemleri, İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi , İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İso 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi, İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İso 31001 Risk Yönetim Sistemi gibi sistemlerin biraraya getirilerek koşul, gereklilik veya standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitabı, prosedür veya talimatlar oluşturmak yoluyla planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği sistemler bütünüdür.

 

Entegre Yönetim Sistemleri Kuruluşlara Hangi Faydaları Sağlar?

 

Entegre Yönetim Sistemleri uygulayan şirketlerde dört ana yaklaşım göze çarpar;

 

İnsan mutluluğu (toplam kalite yaklaşımı), maliyet yaklaşımı (önleme ve ölçme maliyeti), paydaşlık yaklaşımı (beraber var olma), pukö yaklaşımı (sürekli iyileştirme).

 

İnsan mutluluğu;

 

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 • Verilere Dayalı Karar Verme
 • Süreç Yönetimi
 • Tedarikçilerle Faydaya Dayalı İlişkiler
 • Sürekli İyileşme

 

Maliyet yaklaşımı;

 

 • Önleme maliyeti
 • Ölçme maliyeti
 • Başarısızlık maliyeti

 

Sistemlerin ayrı ayrı denetlenmesi yerine Entegre Yönetim Sistem denetimleri tüm İso standartlarının birarada denetlenmesine imkan verir. Bu sayede denetimler için ayrı ayrı harcanan süreler azalır zaman ve adam saat kazanımı sağlanır.

Ortak olan prosedürler Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çatı altına alınır. Tüm standartlara dair oluşturulmuş El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar ortak olanların elenmesi yoluyla yalınlaştırılır. Doküman Yönetim Sistemi kapsam olarak daralır ve doküman yoğunluğu azalır.

 

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi Eğitimleri

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konularının sentezi niteliğindedir.

 

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El kitabı Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine yönelik tümü konuları birden kapsar.

 

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hedeflerinin tümünü içerebilir.