Emniyet Yönetim Sistemi SMS nedir?

Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) nedir?

Emniyet Yönetim Sistemi, günlük işlerin yapılışı esnasında etkin olarak karar almanızı sağlayan işletme genelindeki risk tabanlı süreçler dizisidir.

Emniyet Yönetim Sistemi sürekli olarak geliştirmek amacıyla imkanlar en üst düzeye çıkarılmalıdır.

Emniyet Yönetim Sisteminin kilit süreçleri aşağıdaki gibidir;

–          Tehlikenin belirlenmesi: İşletmeniz ile ilgili tehlikeleri tanımlama methodu

–          Olay Raporlama: Emniyet verilerinin edinilme süreci

–          Risk Yönetimi: Riskleri değerlendirbilmek e risk kontrollerini uygulamak için standart bir yaklaşım yöntemi

–          Performans Ölçme: İşletmenin emniyet hedeflerinin başarıya ulaşıp ulaşmadığının analiz edilmesi için yönetim araçları

–          Kalite/Emniyet Güvencesi: İşletmenin emniyet performansının sürekli olarak geliştirilmesini destekleyen kalite yönetim ilkeleri üzerine kurulu süreçler

 

Emniyet Yönetim Sisteminin içinde sorumluluk ve görevler nelerdir?

Sorumlu Müdür: Emniyet Yönetim Sistemini kurmak, SMS’in verimli bir şekilde çalışıyor olması için sistemi korumak ve desteklemek için gerekli kaynağı ayırmak zorundadır.

Yönetim: Kendi alanlarında SMS süreçlerini uygulamak, devam ettirmek ve SMS’e bağlı kalmakla sorumludur.

Personel: Tehlikeleri tanımlamak ve raporlamakla sorumludur.

 

Emniyet Yönetim Sistemi İşletmelere hangi faydaları getirir?

 

Daha bilgili karar verme imkanı sağlar

Kaza risklerini azaltarak emniyeti arttırır

Maliyetlerde düşüş verimlilikte artışla sonuçlanacak daha iyi kaynak planlaması sağlar

Ortak kültürü güçlendirir.

Ortak durum tespiti yapar.

 

Verimli bir SMS ile işletmelerde ne tür özellikler ortaya çıkar?

Emniyet performans hedeflerine ulaşmak için yönetimin her kademesinde idari sorumluluk oluşur.

SMS’nin ne olduğunun ve neyi başarması gerektiği ile ilgili yol haritasının çıkarılması.

Ceza gerektirmeyen şeffaf kapsamlı işletme genelinde açık iletişimin kurulmuş olduğu bir uygulama ve SMS’i sürekli geliştirmek için çaba sarf eden bir kurum kültürü.

 

SMS ne yapar?

 

Mevcut işlemlere dayanır, kuruluşunuz için esnek bir düzenleyici çerçeve uyarlayarak diğer yönetim sistemleri ile entegre olur.