Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi denildiği zaman iki önemli unsur ön plana çıkar. Sorumluluk ve iletişim. Bu iki kavram Değişim Yönetiminin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Yapılan araştırmalar sorumluluk ve iletişim kavramlarının Değişim Yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülmesini önemli ölçüde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.

Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırma 6 alanda 12 adet iyi uygulama ortaya çıkarmıştır. Bu alanlar aşağıdaki gibidir.

  • Liderlik
  • Proseslerin yönetimi, sınırlar
  • Yönetişim
  • Çalışanların desteklenmesi
  • Ölçme izleme
  • Sürekli iyileştirme

 

Değişim Yönetimi İçin En İyi Uygulama Örnekleri

  1. Değişim Yönetimi ile ilgili karşılaşılabilecek engellere yönelik iletişim ve çalışanlara destek amaçlı planların yapılması. Kurumun bütünüyle değişime adapte olabilmesi ve çalışanların bu süreçlere etkin olarak katılımının sağlanması için Değişim Yönetimi ile ilgili ortaya çıkabilecek olumsuzluklar, senoryolar önceden değerlendirilerek birer birer tanımlanmalıdır. Bu tanımlamalar genelde çekirdek uygulama ekipleri tarafından yapılır. Bu ekipler Değişim Yönetimi uygulamalarının temel taşlarıdır.
  2. Yöneticilerin değişimsel değişikliklere karşı sorumlu olduklarının garanti altına alınması gerekir. Üst seviyedeki yönetici liderler ve yönetim değişim süreçlerinde güdüleyici fonksiyona sahiptirler. Değişim süreçlerinde sadece güdüleyici unsur olmak değişimin yönetilebilmesi için yeterli bir durum değildir. İdeal organizasyonlarda üst seviye yöneticiler Değişim Yönetimi süreçlerinde sorumluluğu üzerlerine alırlar.
  3. Değişim Yönetiminin uygulanması amacıyla tepe yönetimden en alt kademeye kadar uygulanacak iletişim stratejisinin belirlenmesi önemlidir. Değişimin uygulanabilmesi için süreçlerin durumu üst yönetim tarafından çalışanlara aktarılmalıdır. Yapılan araştırmalar başarılı Değişim Yönetimi uygulamalarının bireylerle başlayıp bireylerle bittiğini kanıtlamıştır. Bireylerden kastedilen tabi ki organizasyonun tüm süreçlerinde görev alan kişilerdir. Bilimsel araştırmalar kurumların tepeden alınan ve alt süreç uygulayıcılarına uygun olmayan kararların etkin olarak uygulanamadığını ortaya çıkarmıştır. Değişimin etkin olarak uygulanabilmesi için bireylerin yönlendirilmesi, motive ve ikna edilmesi gerekir. Bu yolla değişim yönetiminin temeli sağlam bir şekilde atılmış olur ve süreç kalıcı hale gelir.

 

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com