ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Temel Bölümler

TSE EN ISO 9001 standardı temel bölümleri şağıdaki kategorilerden oluşur, Kalite Yönetim Sistemi standardı temel olarak 8 maddede incelenir.

Kapsam
2. Atıf yapılan standartlar
3. Terimler ve tarifler
4. Kalite yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
5. Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Müşteri odaklılık
5.3 Kalite politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
6. Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı
7. Ürün gerçekleştirme
7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
7.3 Tasarım ve geliştirme
7.4 Satın alma
7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
8. Ölçme, analiz ve iyileştirme
8.1 Genel
8.2 İzleme ve ölçme
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
8.4 Veri analizi
8.5 İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Hedefleri-Bölüm 5.4.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Hedefleri-Bölüm 5.4.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

 

  • Kalite hedefleri kuruluşun her fonksiyon ve bölümüne yönelik olarak oluşturulmalıdır.
  • Kalite hedefleri, ölçülebilir, izlenebilir, gerçekçi olmalıdır. Kalite hedefleri sürekli iyileştirme taahhüdü içermeli ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Müşteri Odaklılık Bölüm 5.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Müşteri Odaklılık -Bölüm 5.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

  • Üst yönetim müşteri memnuniyetini arttırmak amacıylamüşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini ve karşılanmasını garanti altına almalıdır.