Üretim İzleme ve Ölçme Donanımın Kontrolü-Bölüm 7.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Üretim İzleme ve Ölçme Donanımın Kontrolü-Bölüm 7.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

Kuruluşlar ürün veya hizmetlerin daha önceden belirlenmiş olan kriterlere uygunluğu teyit etmek üzere gerçekleşen izleme, ölçme ve bu faaliyetler için gerekli altyapı ve donanımı tanımlamalıdır. Kuruluşlar izleme ve ölçme faaliyetlerine yönelik süreçleri oluşturmalıdır. İzleme ve ölçme sonuçlarının doğruluğunu garanti altına almak amacıyla donanım belirli periyotlarda doğrulanmalı veya kalibre edilmelidir. Kalibrasyon ve doğrulama süreçleri dokümante edilmelidir. Donanım gerekli hallerde ayarlanmalıdır. Ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek durumları engellemek amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. Donanımın taşınması, depolanması veya bakımı sırasında oluşabilecek riskler gözönünde bulundurularak gereken emniyet tedbirleri alınmalıdır.