İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kaynak Yönetimi

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Bölüm 6, Kaynak Yönetimi;

Kaynak Yönetimi Şartları

İso 9001 Kaynak Yönetimi
İso 9001 Kaynak Yönetimi

Sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği üretim ve hizmet sunumu için gerekli kaynağın temini ve kaynakların sağlanmasının garanti altına alınmasına doğrudan bağlıdır. Kaynaklarının sağlanmasında sorun yaşayan sistemlerin müşteri algısında iyileştirme yapmaları olanaksızdır. Bu nedenle üretim ve hizmet prosesleri için kaynaklar doğru belirlenmeli ve belirlenen kaynaklar yönetim tarafından temin edilerek proselerin hizmetine sunulmalıdır.

Kaynakların Sağlanması

 1. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilmesi için gereken kaynağın sağlanmasının tanımlanması.
 2. Müşteri şartlarının karşılanabilmesi için gereken kaynağın sağlanmasının tanımlanması.

İnsan Kaynakları

Genel

 1. PersonelinYeterliliği
 2. Yeterlilik, Farkındalık, Eğitim,
 3. Yeterliliklerin tanımlanması.
 4. Eğitim hükümlerinin hazırlanması.
 5. Eğitim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi.
 6. Kalite hedeflerinin yakalanması noktasında farkındalığın etkisi.
 7. Eğitim, ders, bilgi, deneyim tecrübe kayıtları.
 8. Eğitim gerekliliklerinin belirlenebilmesi için ilgili prosedürlerin hazırlanması.
 9. Personelin kalifikasyonu.
 10. Özel müşteri gereklilikleri için eğitim altyapısı.
 11. Çalışma ortamı altyapısı için bakım ve tahsis süreci.
 12. Çalışma ortamının tanımlanması ve yönetimi.