ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirmesi-Bölüm 5.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Yönetimin Gözden Geçirmesi-Bölüm 5.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

Yönetimin Gözden Geçirmesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahip süreçlerden biridir. Gözden Geçirme toplantılarında ele alınması gereken konular standart tarafından belirlenmiş olup eksiksiz uygulanmalıdır. Toplantı girdi ve çıktıları Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi açısından önemlidir. Yönetimin Gözden Geçirmesi için zorunlu herhangi bir periyot bulunmamaktadır. Kuruluşlar kendi ürün ve hizmetlerinin özelliklerine ve süreçlerin yoğunluklarına göre YGG periyodunu kendileri belirleyebilirler. Süreçleri çok yaygın ve karmaşık olan büyük kuruluşlar YGG toplantılarını daha sık yapabilirler. Bunun yanında süreç performanslarını çeşitli yazılım ve altyapılar ile izleyebilen kuruluşlarda toplantıların sıklığını azaltabilirler. Süreçler ile yönetilen şirketler için izleme parametreleri YGG girdi ve çıktıları ile ortak olabilmektedir. YGG toplantılarının temel amacı süreç performanslarını değerlendirmek ve mevcut durumu göz önünde bulundurarak firmanın kısa ve uzun vadedeki stratejisini hedefler doğrultusunda sürdürmektir.

 • Gözden geçirme girdisi, toplantılarda gündeme alınması gereken zorunlu konuları tarif eder.
 • Gözden geçirme çıktısı, girdilerin sonunda ulaşılması gereken kararları içerir.
 • Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında kalite sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği gözden geçirilir. Sürekli iyileştirme çevriminin işleyebilmesi amacıyla bu doğultuda etkin kararlar alınmalıdır.
 • Kalite yönetim sisteminin, kalite politikasının ve hedeflerin durumu, iyileştirme fırsatları ve değişiklik ihtiyaçları değerlendirilir.

 

Gözden geçirme girdisi aşağıdaki konuları içermelidir;

 • Kalite iç denetimlerinin sonuçları,
 • Müşteri şikayetleri,
 • Proses performansları ve ürün/hizmetlerin uygunluğu,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
 • Önceki toplantıların takibi,
 • Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
 • İyileştirme önerileri.

 

Gözden geçirme çıktısı aşağıdaki konuları içermelidir;

 • Kalite Yönetim Sisteminin ve proseslerin iyileştirilmesine yönelik kararlar,
 • Müşteriye yönelik ürünlerin iyileştirilmesi, ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik kararlar,
 • Kaynak ihtiyaçları.