ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Sorumluluk-Yetki-Bölüm 5.5.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Sorumluluk ve Yetki-Bölüm 5.5.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

  • Organizasyon içerisinde sorumluluk ve yetkiler net olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
  • Tanımların iletilmesinden Üst Yönetim sorumludur.