ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-İç Tetkik-Bölüm 8.2.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-İç Denetim, İç Tetkik-Bölüm 8.2.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

Kurum ve kuruluşlar yürütülmekte olan yönetim sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini kontrol etmek, tetkik etmek amacıyla belirli periyotlarda iç denetimler planlamalı ve gerçekleştirmelidir. Planlanan tüm denetimler denetim planı formatında organizasyonun içinde bulunan tüm fonksiyonlara yayınlanabilir. Denetim planları hazırlanırken denetimi yapılacak olan birimlerin özellikleri, ürün ve hizmetlerin beklentileri karşılanma oranı, hizmet ve kalite standartlarına uyum, daha önceki denetim sonuçları, açık olan uygunsuzluklar gibi konuların göz önünde bulundurulması gerekir. Planlanmış olan denetimlerin kapsamı, amacı, metod ve yöntemleri dokümante edilmelidir. Kuruluşlar denetim ekibinin seçimi ve gerçekleştirilecek denetimlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını garanti altına almakla yükümlüdür. Denetimlerin nasıl yürütüleceği, raporlama biçimi, takibi gibi hususların tanımlanarak dokümante edilmesi gerekmektedir. Denetim sonuçları denetim raporları kayıt altına alınmalıdır.

İç tektik-iç denetim, İç denetimlerin periyotları, denetim planları, denetim matrisleri, birimlerin kalite açısından durumu, öncelikli konular, önceki denetimlerin sonuçları, denetimlerde uygulanan denetim kriterleri, denetimlerin kapsamı, yöntemleri tanımlanmalıdır.

İç denetimler tarafsız olmalıdır. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin uygulamaları takip edilmelidir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme Bölüm 5.5

ISO 9001:2008 Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme Bölüm 5.5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi madde 5.5 veya 5.5. Başlık altında Kalite Yönetim Sisteminde kuruluş tarafından Yetki ve Haberleşme konusunun nasıl tanımlanması gerektiği hakkında bilgi verilir. Kurum yönetimi, sorumluluk ve yetkilerin şirket içinde yukarıdan aşağıya iletilmesini garanti altına almalıdır.

ISO 9001:2008 Sorumluluk, yetki ve haberleşme Bölüm 5.5, madde 5.5, başlık 5.5 altında kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim konusunda hangi koşulları sağlaması gerektiği konusunda bilgi verilir. ISO 9001:2008 kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim koşullarının kuruluş tarafından garanti altına alınmasını şart koşar.

 

 

  • Kalite Yönetimi Sisteminin uygulanmasından sorumlu yönetici belirlenmelidir.
  • İç haberleşme, yönetim, Kalite Yönetimi Sisteminin kuruluşun tüm birimlerine nüfus edebilmesini sağlamak amacıyla iç haberleşme kanallarını sağlamalı ve tanımlamalıdır.